Strona główna

Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Unisław

 

Szanowni Państwo

       W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2002 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), mamy przyjemność przedstawić Państwu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Unisław.

       Niniejszy Biuletyn został opracowany w oparciu o wymogi i standardy wyznaczone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu z dnia 17 maja 2002 r. sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619). 
Mamy nadzieję, że przejrzysty sposób prezentowania informacji publicznych zgromadzonych w Biuletynie, przygotowane menu podmiotowe gminnego BIP oraz praktyczność nawigacji sprawi, że wyszukiwanie danej informacji nie sprawi Państwu większych trudności.

       Liczymy na to, że rozwiązanie to znacznie usprawni Państwu kontakt z Urzędem Gminy oraz, że nowoczesny e-goverment jakim bez wątpienia jest niniejszy Biuletyn przyczyni się do szerszego budowania społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju.

_________________________________________________________________

Klauzula "RODO"

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych, w posiadaniu których jest Urząd Gminy w Unisławiu, jest Wójt Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy, z którym można się kontaktować poprzez e-mail iod@unislaw.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1. lit. a, b oraz e  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., w celu obsługi i realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zadań realizowanych na wniosek, żądanie lub w związku z umową zawartą ze stroną. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. sąd, policja itd.) oraz podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora, z zachowaniem ochrony tych danych. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetworzenia, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe, w których posiadaniu jest urząd nie będą podlegać zautomatyzowaniu i  profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
_________________________________________________________________

Podstawa prawna

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd Gminy Unisław
Ul.Parkowa 20
86-260 Unisław

NIP: 875-13-29-549
REGON: 000547046

Kod terytorialny:
0404072

Telefony:
+48 (56) 68 68 710
+48 (56) 68 66 006
+48 (56) 68 66 066

FAX
+48 (56) 68 68 718

Strona internetowa:
www.unislaw.pl

E-mail:
gmina@unislaw.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:
/UGUnislaw/SkrytkaESP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 15:15
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 7:15 - 15:15
Czwartek: 7:15 - 15:15
Piątek: 7:15 - 14:15

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Toruniu
34 9511 0000 2004 0016 4627 0001

Dane do faktur VAT:
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
NIP: 875-148-68-46
REGON: 871118543

Lokalizacja:
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Powiat Chełmiński

Zdjęcie

Mapa

_________________________________________________________________

Informujemy, że dyżur przedstawiciela

Prezydium Rady Gminy Unisław

będzie odbywał się w ostatni wtorek miesiąca w godzinach 16:00 - 17:00

w Urzędzie Gminy Unisław II piętro pok. nr 18 (sala posiedzeń)

_________________________________________________________________

Numer alarmowy UG Unisław
(awarie wod-kan, nieprzejezdność dróg)

(533) 303 007

GMINNY SYSTEM POWIADAMIANIA SMS
ZdjęcieREJESTRACJA


Do przeglądania dokumentów zamieszczanych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej niezbędne jest posiadanie oprogramowania umożliwiającego odczyt plików typu PDF. Poniżej znajduje się link do strony, skąd można pobrać darmowe oprogramowanie służące do odczytu w/w plików.
http://get.adobe.com/reader/

metryczka


Wytworzył: Pałucka Maria (20 lutego 2007)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (20 lutego 2007, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (29 maja 2018, 08:08:20)
Zmieniono: Korekta informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 318829