Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 285) starsze karty »
numer wpisu:

GK.3.2017.KS

data: 2 września 2016
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław (w granicach części wsi Unisław, Grzybno, Głażewo i Raciniewo, przez które przebiegał będzie odcinek dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo) w związku z podjętą uchwałą nr VIII/57/15 Rady Gminy Unisław z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław
zamawiający: Wójt Gminy Unisław
wykonawca: Joanna Nowak Radzyń Chełmiński
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Unisław

numer wpisu:

3.2016.DB

data: 19 maja 2016
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: przebudowa - modernizacja oczyszczalni ścieków w Unisławiu
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Unisław

numer wpisu:

GK.1.2017.KS

data: 11 maja 2016
zakres przedmiotowy: projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław (w granicach części wsi Unisław, Grzybno, Głażewo i Raciniewo, przez które przebiegał będzie odcinek dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo) w związku z podjętą uchwałą nr VIII/57/15 Rady Gminy Unisław z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław
organ
przedkładający:
Przewodniczący Rady Gminy Unisław
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Unisław

numer wpisu:

GK.2.2017.KS

data: 15 kwietnia 2016
zakres przedmiotowy: Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław (w granicach części wsi Unisław, Grzybno, Głażewo i Raciniewo, przez które przebiegał będzie odcinek dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo) w związku z podjętą uchwałą nr VIII/57/15 Rady Gminy Unisław z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław
zamawiający: Wójt Gminy Unisław
wykonawca: Joanna Nowak Radzyń Chełmiński
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Unisław

numer wpisu:

9.2015.DB

data: 3 grudnia 2015
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: budowa dwustanowiskowej myjni samochodowej, budynku gospodarczo-socjalno-handlowego oraz stacji paliw LPG
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Unisław

numer wpisu:

8.2.2015.DB

data: 9 września 2015
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: budowa lakierni pojazdów i maszyn rolniczych
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Unisław

numer wpisu:

8.1.2015.DB

data: 19 sierpnia 2015
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: budowa lakierni pojazdów i maszyn rolniczych
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Unisław

numer wpisu:

8.2015.DB

data: 28 lipca 2015
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: budowa lakierni pojazdów i maszyn rolniczych
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Unisław

numer wpisu:

1.2.2015.DB/2015

data: 3 czerwca 2015
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa Wąbrzeźno w obrębie Unisław
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Unisław

numer wpisu:

7.1.2015.DB

data: 25 maja 2015
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: przebudowa drogi powiatowej nr 1601C Kokocko-Dębowiec-Dabrowa Chełmińska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Unisław

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 285) starsze karty »