Mapa Biuletynu

 Transmisja obrad Rady Gminy Unisław
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Urząd Gminy
  · Dane podstawowe
  · Stanowiska kierownicze
  · Organizacja Urzędu
  · · Komórki organizacyjne
  · · · Referat ds. Organizacyjno-Prawnych
  · · · Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Wodnej, Rolnictwa, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
  · · · Referat Planowania i Finansów
  · · · Referat ds. administracyjno-rozliczeniowych jednostek gminy
  · · · Referat ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy
  · · Samodzielne stanowiska pracy
  · Regulamin Organizacyjny
  · Godziny urzędowania
  · Przyjęcia interesantów
 Rada Gminy
  · Rada Gminy
  · · Kadencja 2018-2023
  · · Kadencja 2014-2018
  · · Kadencja 2010-2014
  · Komisje Rady Gminy
  · · Kadencja 2018-2023
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Ekonomiczno-Rolnicza
  · · · Komisja Społeczno-Oświatowa
  · · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · · Kadencja 2014-2018
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Ekonomiczno-Rolnicza
  · · · Komisja Społeczno-Oświatowa
  · · Kadencja 2010-2014
  · · · Komisje Rady Gminy od 29 września 2011r.
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Komisja Ekonomiczno-Rolnicza
  · · · · Komisja Społeczno-Oświatowa
  · · · Komisje Rady Gminy do 28 września 2011r.
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Komisja Rolnictwa
  · · · · Komisja Budżetowa
  · · · · Połączone posiedzenia Komisji Rady Gminy
  · Sesje Rady Gminy Unisław
  · Protokoły z Sesji Rady Gminy
  · Imienne wykazy głosowań
 Oświadczenia majątkowe
  · Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Unisław
  · · Kadencja 2018-2023
  · · Kadencja 2014-2018
  · · Kadencja 2010-2014
  · Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  · Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
 Prawo lokalne
  · Statut
  · Strategia Rozwoju Gminy Unisław
  · Uchwały Rady Gminy
  · Zarządzenia Wójta Gminy
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Opłaty i podatki
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · Druki wniosków i deklaracji
 Obwieszczenia
 Finanse Gminy Unisław
  · Budżet Gminy Unisław
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · Opinie RIO
  · Mienie komunalne
  · Sprawozdania finansowe
  · Kontrole zewnętrzne
  · · RIO
  · Ulgi, umorzenia, odroczenia
  · Interpretacje prawa podatkowego
 Przetargi
 Ogłoszenia i komunikaty
  · Budowa linii elektroenergetycznej 2x400kV
 Konkursy
 Petycje
 Karty SIOS
 Praca
 Wybory
  · Wybory Prezydenckie
  · · 2020.06.28
  · · 2020.05.10 - brak głosowania
  · · 2015
  · · 2010
  · Wybory do Sejmu i Senatu RP
  · · ROK 2019
  · · ROK 2015
  · · ROK 2011
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego
  · · ROK 2019
  · · ROK 2014
  · · ROK 2009
  · Wybory Samorządowe
  · · ROK 2018
  · · ROK 2014
  · · ROK 2010
  · Wybory ławników sądowych
  · Wybory Uzupełniające
  · · WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - ROK 2016
  · · WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - ROK 2013
  · · WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - ROK 2011
  · · WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - ROK 2010
  · Referenda lokalne
  · · Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Unisław przed upływem kadencji
  · Wybory Ponowne do Rady Gminy
  · · ROK 2015
  · Wybory do Izb Rolniczych
  · Referenda Ogólnokrajowe
  · · Referendum ogólnokrajowe 2015
 Oświata
 Informacje
  · Jednostki organizacyjne
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · Organizacje pozarządowe
  · Informacje nieudostępnione
  · Pomoc Publiczna
  · Gospodarka odpadami
  · Ochrona środowiska
  · Informacje statystyczne GUS
  · Zgromadzenia publiczne
 Informacje inne
  · Rejestry i ewidencje
  · Redakcja Biuletynu
  · Jakość wody przeznaczonej do spożycia
  · Program Rewitalizacji dla Gminy Unisław na lata 2016-2023
  · Nieodpłatna pomoc prawna
  · SPISY POWSZECHNE
  · · Powszechny Spis Rolny 2020
 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego
 Dotacje i dofinansowania
  · EKOPIEC 2018
 Jednostki Gminy Unisław
  · Jednostki pomocnicze - sołectwa
 RODO
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu
 Gminna Biblioteka Publiczna
 Zespół Szkół w Unisławiu
 Szkoła Podstawowa w Kokocku
 Szkoła Podstawowa w Grzybnie
 Przedszkole Krasnoludek
 Gminny Ośrodek Kultury