Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2020 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)wybrany kandydat: Zbigniew Maniszewski, Unisław 
uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia postepowania konkursowego na wyłonienie kandydata na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Unisławiu na posiedzeniu w dniu 30.06.2020 r. wybrała na to stanowisko Pana Zbigniewa Maniszewskiego.

stanowisko:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Unisławiu

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Zdrowia w Unisławiu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Parkowa 16, 86-260 Unisław
termin składania dokumentów: 22 czerwca 2020  15:00

wybrany kandydat: Anna Szumila, Stablewice 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełnia wszystkie wymagane kryteria wyznaczone dla w/w stanowiska.

stanowisko:

Referent - pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

miejsce pracy: Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
termin składania dokumentów: 20 marca 2020  13:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)