Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2021

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2021 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 5 (z 5)wybrany kandydat: Barbara Siekierska, Zławieś Wielka 
uzasadnienie wyboru: Pani Barbara Siekierska spełnia wszystkie wymogi formalne w procesie rekrutacji.
Wybrana kandydatka posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie, aby w sposób prawidłowy wykonywać powierzone obowiązki.

stanowisko:

Specjalista terapii trójpłaszczyznowej

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
termin składania dokumentów: 15 listopada 2021  12:00

wybrany kandydat: Barbara Siekierska, Zławieś Wielka 
uzasadnienie wyboru: Pani Barbara Siekierska spełnia wszystkie wymogi formalne w procesie rekrutacji.
Wybrana kandydatka posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie, aby w sposób prawidłowy wykonywać powierzone obowiązki.

stanowisko:

Fizjoterapeuta dla dzieci metodą BOBATH

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
termin składania dokumentów: 15 listopada 2021  12:00

wybrany kandydat: Marzena Głowacka, Unisław 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne oraz posiada niezbędne kwalifikacje zawodowe określone dla stanowiska informatyk. Pani Marzena Głowacka posiada wymagane wykształcenie informatyczne, staż pracy na stanowisku informatycznym oraz umiejętności zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku.
Kandydatka pomyślnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Pani Marzeny Głowackiej, jej cechy charakteru, kwalifikacje oraz wykształcenie
pozwalają sądzić, iż jest odpowiednim kandydatem na stanowisko informatyka.

stanowisko:

Informatyk

miejsce pracy: Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
termin składania dokumentów: 25 października 2021  12:00

wybrany kandydat: Marta Piotrowska, Trzciniec
-, -
-, -
 
uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie, aby w sposób prawidłowy wykonywać powierzone obowiązki.

stanowisko:

Rehabilitant dzieci metodą VOJTY

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
termin składania dokumentów: 29 września 2021  12:00

wybrany kandydat: Dorota Dworzecka, Unisław 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne oraz posiada niezbędne kwalifikacje zawodowe określone dla stanowiska ds. poboru i rozliczeń księgowych wody i ścieków.
Pani Dorota Dworzecka posiada wymagane wykształcenie i staż pracy w księgowości oraz umiejętności zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku. Kandydatka udzieliła odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, wykazując się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Pani Doroty Dworzeckiej, wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jej cechy charakteru oraz kultura osobista pozwalają sądzić, iż jest odpowiednim kandydatem na stanowisko ds. poboru i rozliczeń księgowych wody i ścieków.

stanowisko:

Referent ds. poboru i rozliczeń księgowych wody i ścieków

miejsce pracy: Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
termin składania dokumentów: 24 września 2021  12:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 5 (z 5)