Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Unieważnione  >  2015

Ogłoszenia o naborze do pracy unieważnione z 2015 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)przyczyna unieważnienia: Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o samorządzie gminnym wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2016r. umożliwia prowadzenie przez gminę wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gmin zaliczanych do sektora finansów publicznych, gminnych instytucji kultury i innych zaliczanych do sektora finansów publicznych wymienionych w art. 10a pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Zasady zorganizowania wspólnej obsługi art. 10b ustawy o samorządzie gminnym wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016r. W związku z powyższym niniejsze ogłoszenie zostało anulowane.

stanowisko:

Główny księgowy - umowa na zastępstwo

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu, Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu
termin składania dokumentów: 20 listopada 2015  14:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)