Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 137) starsze obwieszczenia »BLG.6733.1.8.2020.KS

24.06.2020

Dotyczy wydania decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie doziemnej linii kablowej SNBLG.6733.3.1.2020.KS

17.06.2020

dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej wraz z dwoma szafkami pomiarowymi w miejscowości UnisławBLG.6733.2.1.2020.KS

05.06.2020

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości KokockoGD.ZUZ.5.4210.154.2020.ACS

04.06.2020

dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie Gminie Unisław pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnychBLG.6733.1.6.2020.KS

27.05.2020

Dotyczy zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie doziemnej linii kablowej SN wraz z niezbędną infrastrukturąWIR.II.746.1.19.2020.ML

25.05.2020

Dotyczy wszczęcia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - budowa doziemnej linii kablowej SN-15kV na działce nr 265, UnisławGK.6220.3.12.2019/2020.KS

08.05.2020

Dotyczy podjęcia postępowania w prawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - budowie obiektów infrastruktury składu węgla oraz skupu złomuBLG.6733.1.4.2020.KS

04.05.2020

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie doziemnej linii kablowej SNBLG.6220.2.2.2020.KS

30.04.2020

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy totowoltaicznej 'GŁAŻEWO'GK.6220.1.5.2020.KS

29.04.2020

Dotyczy wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoGK.6220.1.3.2020.KS

09.03.2020

Dotyczy zebrania materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnychGK.6733.7.4.2019/2020.KS

02.03.2020

Dotyczy wydania decyzji ws. budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w miejscowości Unisław.GK.6220.3.8.2019/2020.KS

28.02.2020

Dotyczy wydania postanowienia ws. budowy obiektów infrastruktury składu węgla kamiennego oraz skupu złomu w miejscowości Unisław.GK.6220.3.10.2019/2020.KS

28.02.2020

Dotyczy wydania postanowienia ws. budowy obiektów infrastruktury składu węgla kamiennego oraz skupu złomu w miejscowości Unisław.GK.6733.6.5.2019/2020.KS

26.02.2020

Dotyczy wydania decyzji ws. budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w miejscowości Unisław.GK.6733.5.5.2019/2020.KS

25.02.2020

Dotyczy wydania decyzji ws. budowy kablowej linii napowietrznej 0,4kV w miejscowości Unisław.GK.6220.4.7.2019/2020.KS

25.02.2020

Dotyczy wydania decyzji ws. wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Stablewice.GK.6220.3.6.2019/2020.KS

13.02.2020

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa obiektów infrastruktury składu węgla na działce 1164/11 w UnisławiuGK.6220.1.1.2020.KS

11.02.2020

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnychGK.6733.7.3.2019/2020.KS

10.02.2020

Dotyczy wydania postanowień ws. budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w miejscowości Unisław.Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 137) starsze obwieszczenia »