Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 154) starsze obwieszczenia »BLG.6733.8.3.2020/2021.KS

26.02.2021

Dotyczy wydania decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznegoBLG.6733.7.1.2020/2021.KS

08.02.2021

Dotyczy wydania decyzji ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznegoBLG.6733.8.1.2020/2021.KS

01.02.2021

Dotyczy wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznegoBLG.6733.7.1.2020/2021.KS

14.01.2021

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego.RGK.6220.1.3.2020. AK

20.10.2020

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciaBLG.6733.5.10.2020.KS

08.10.2020

Dotyczy postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 8/2020 z dnia 26.02.2020 r.BLG.6733.4.10.2020.KS

08.10.2020

Dotyczy postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2020 z dnia 02.03.2020 r.GK.6220.3.15.2019/2020.KS

18.09.2020

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie obiektów infrastruktury skłądu węgla kamiennego oraz skupu złomu na działce o nr ewid. 1164/11 położonej w UnisławiuBLG.6733.5.8.2020.KS

15.09.2020

Dotyczy postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2020 z dnia 26.02.2020 r.BLG.6733.4.8.2020.KS

15.09.2020

Dotyczy postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr 4/2020 z dnia 02.03.2020 r.BLG.6733.5.1.2020.KS

19.08.2020

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2020 z dnia 26.02.2020 r., znak GK.6733.6.4.2019/2020.KSBLG.6733.4.1.2020.KS

19.08.2020

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2020 z dnia 02.03.2020 r., znak GK.6733.7.3.2019/2020.KSGK.6220.3.14.2019/2020.KS

10.08.2020

Rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów infrastruktury składu węgla kamiennego oraz skup złomu w UnisławiuBLG.6733.3.6.2020.KS

28.07.2020

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej wraz z dwoma szafkami pomiarowymi oraz rozdzielnicą szafową naziemną zintegrowaną w miejscowości UnisławBLG.6733.2.4.2020.KS

28.07.2020

Dotyczy wydania decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie oświetlenia drogowego w miejscowości KokockoWIR.II.746.1.19.2020.ML

27.07.2020

dotyczy wydania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji Nr 21/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie doziemnej linii kablowej SN-15kVGK.6220.3.13.2019/2020.KS

17.07.2020

Dotyczy zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów infrastruktury składu węgla oraz skupu złomuBLG.6733.1.8.2020.KS

24.06.2020

Dotyczy wydania decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie doziemnej linii kablowej SNBLG.6733.3.1.2020.KS

17.06.2020

dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej wraz z dwoma szafkami pomiarowymi w miejscowości UnisławBLG.6733.2.1.2020.KS

05.06.2020

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości KokockoObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 154) starsze obwieszczenia »