Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 146) starsze obwieszczenia »BLG.6733.5.8.2020.KS

15.09.2020

Dotyczy postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2020 z dnia 26.02.2020 r.BLG.6733.4.8.2020.KS

15.09.2020

Dotyczy postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr 4/2020 z dnia 02.03.2020 r.BLG.6733.5.1.2020.KS

19.08.2020

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2020 z dnia 26.02.2020 r., znak GK.6733.6.4.2019/2020.KSBLG.6733.4.1.2020.KS

19.08.2020

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2020 z dnia 02.03.2020 r., znak GK.6733.7.3.2019/2020.KSGK.6220.3.14.2019/2020.KS

10.08.2020

Rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów infrastruktury składu węgla kamiennego oraz skup złomu w UnisławiuBLG.6733.3.6.2020.KS

28.07.2020

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej wraz z dwoma szafkami pomiarowymi oraz rozdzielnicą szafową naziemną zintegrowaną w miejscowości UnisławBLG.6733.2.4.2020.KS

28.07.2020

Dotyczy wydania decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie oświetlenia drogowego w miejscowości KokockoWIR.II.746.1.19.2020.ML

27.07.2020

dotyczy wydania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji Nr 21/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie doziemnej linii kablowej SN-15kVGK.6220.3.13.2019/2020.KS

17.07.2020

Dotyczy zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów infrastruktury składu węgla oraz skupu złomuBLG.6733.1.8.2020.KS

24.06.2020

Dotyczy wydania decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie doziemnej linii kablowej SNBLG.6733.3.1.2020.KS

17.06.2020

dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej wraz z dwoma szafkami pomiarowymi w miejscowości UnisławBLG.6733.2.1.2020.KS

05.06.2020

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości KokockoGD.ZUZ.5.4210.154.2020.ACS

04.06.2020

dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie Gminie Unisław pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnychBLG.6733.1.6.2020.KS

27.05.2020

Dotyczy zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie doziemnej linii kablowej SN wraz z niezbędną infrastrukturąWIR.II.746.1.19.2020.ML

25.05.2020

Dotyczy wszczęcia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - budowa doziemnej linii kablowej SN-15kV na działce nr 265, UnisławGK.6220.3.12.2019/2020.KS

08.05.2020

Dotyczy podjęcia postępowania w prawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - budowie obiektów infrastruktury składu węgla oraz skupu złomuBLG.6733.1.4.2020.KS

04.05.2020

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie doziemnej linii kablowej SNBLG.6220.2.2.2020.KS

30.04.2020

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy totowoltaicznej 'GŁAŻEWO'GK.6220.1.5.2020.KS

29.04.2020

Dotyczy wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoGK.6220.1.3.2020.KS

09.03.2020

Dotyczy zebrania materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnychObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 146) starsze obwieszczenia »