Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.10.2019.MG
wartość: Poniżej 221 000 EURO
termin składania ofert: 8 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 oraz art. 93 ust. 3 ustawy Pzp zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części nr 6 zamówienia pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: "Na część nr 6 zamówienia pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych” nie złożono żadnej oferty. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, informuje, że dla części od 1 do 4 jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców: 1) w części nr 1 zamówienia pn.: „Dostawa oprogramowania”: CORSOFT Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa za cenę 8 462,40 zł brutto; 2) w części nr 2 zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego”: PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec za cenę 168 943,75 zł brutto, do której zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający doliczył odwrócony podatek VAT w kwocie 28 948,49 zł, co łącznie stanowi kwotę 197 892,24 zł; 3) w części nr 3 zamówienia pn.: „Dostawa systemów pomiarowych”: Uni-System Sp. J. Babalski, Ciesielska, Mroczkowski, ul. Bydgoska 104, 87-100 Toruń za cenę 8 437,80 zł brutto; 4) w części nr 4 zamówienia pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do robotyki”: Part-AD Artur Dyrda, Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański za cenę 51 628,27 zł brutto. Uzasadnienie wyboru ofert: "Wybrani w poszczególnych częściach zamówienia Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty wybrany w poszczególnych częściach zamówienia Wykonawców uzyskały najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o podane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert i tym samym są najkorzystniejsze w danej części zamówienia." Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 oraz art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części nr 5 zamówienia pn. "Dostawa i montaż interaktywnych pomocy dydaktycznych", na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez Zamawiającego czynności z naruszeniem art. 36 ust. 1 pkt 12, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.  POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (104kB) pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 5 zamówienia (601kB) pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 6 oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1-4. (1183kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert. (736kB) pdf
__________________________________________________________________________


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. (59kB) pdf

Zmiana nr 1 treści SIWZ. (699kB) pdf
__________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu. (146kB) pdf

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. (5457kB) pdf

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. (3762kB) pdf

3. Załącznik nr 2A - Formularz ofertowy I cześci zamówienia pn.: 'Dostawa oprogramowania'.. (844kB) pdf

4. Załącznik nr 2B - Formularz ofertowy II części zamówienia pn.: 'Dostawa sprzętu komputerowego'. (992kB) pdf

5. Załącznik nr 2C - Formularz ofertowy III cześci zamówienia pn.: 'Dostawa systemów pomiarowych'. (886kB) pdf

6. Załącznik nr 2D - Formularz ofertowy IV cześci zamówienia pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych do robotyki'. (905kB) pdf

7. Załącznik nr 2E - Formularz ofertowy V cześci zamówienia pn.: Dostawa i montaż interaktywnych pomocy dydaktycznych'. (904kB) pdf

8. Załącznik nr 2F - Formularz ofertowy VI cześci zamówienia pn.: Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych'. (861kB) pdf

9. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy. (566kB) pdf

10. Załącznik nr 4 - Wzór umowy. (1261kB) pdf

11. Załączniki nr 2A - 2F oraz 3 w postaci edytowalnej. (114kB) word


PYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SIWZ I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28 czerwca 2019 r. (565kB) pdf

2. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 2 lipca 2019 r. (727kB) pdf

3. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 3 lipca 2019 r. (498kB) pdf

4. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 5 lipca 2019 r. (267kB) pdf


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (27 czerwca 2019, 14:38:49)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (14 sierpnia 2019, 08:45:40)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 830

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij