zamówienie na:

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych oraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław”

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IF.ZO.1.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Inwest-Bud Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 64.944,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert oraz spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym. 
___________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (212kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacja o ogłoszeniu (87kB) pdf
___________________________________________________________________________________________


Zapytanie ofertowe (817kB) pdf

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załączniki nr 1 - 4 - Formularz oferty, Oświadczenie, Wykaz osób (280kB) word

Załącznik nr 5 - Wzór umowy (557kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Chojnacki Marek (3 marca 2020, 15:58:41)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (18 marca 2020, 12:02:26)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 206