zamówienie na:

"Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem operacyjnym - II etap"

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IF.ZO.3.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Wilanka Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa. Cena wybranej oferty: 49.999,50 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert oraz spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym. 
______________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (695kB) pdf
______________________________________________________________________________


Zapytanie ofertowe (723kB) pdf
 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (511kB) pdf

Załącznik nr 2-3 – Formularz oferty, oświadczenie (111kB) word

Załącznik nr 4 – Wzór umowy (585kB) pdf


metryczka


Opublikował: Chojnacki Marek (22 maja 2020, 12:44:47)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (8 czerwca 2020, 09:30:22)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 610