Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (285)  |  Przetargi unieważnione (60)

zamówienie na:

„Budowa i rozbudowa ogólnodostępnej oraz niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Unisław”

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IF.ZO.1.2021
wartość: poniżej kwoty 130 000 złotych
termin składania ofert: 3 marca 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: 1) Część nr 1 zamówienia pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowościach Gołoty oraz Bruki Kokocka”: Zakład Stolarski Waldemar Nowak, Zębowo, ul. Lipowa 22, 64-310 Lwówek. Cena wybranej oferty: 58.781,70 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert oraz spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym; 2) Część nr 2 zamówienia pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bruki Kokocka oraz doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Raciniewo”: Fit Park Sp. z o.o. – Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 34.144,80 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert oraz spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym; 3) Część nr 3 zamówienia pn.: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Unisław”: MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość. Cena wybranej oferty: 26.174,40 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert oraz spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym. 




_______________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert (1074kB) pdf
_______________________________________________________________________________

Informacja o złożonych ofertach (653kB) pdf
_______________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe (632kB) pdf


Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:



 
PYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO


metryczka


Opublikował: Marek Chojnacki (16 lutego 2021, 15:18:40)

Ostatnia zmiana: Marek Chojnacki (18 marca 2021, 12:59:22)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 669