Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Opiekunka dziecięca” dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno –zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.3.2020
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 18 lutego 2020  10:00

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Opiekun osób niepełnosprawnych” dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno –zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.4.2020
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 18 lutego 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)