Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.9.2018.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: BRUKSYSTEM Jacek Falszewski, ul. Przybyszewskiego 6, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 868.921,32 zł brutto. Okres gwarancji: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż zewnętrznej platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym” nr projektu RPKP.09.02.01-04-0027/17

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: -
wartość: Poniżej 30.000.EURO
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: LIFTS4U KONRAD MRÓWKA, UL. ZŁOTA 57, 42-202 CZĘSTOCHOWA 

zamówienie na:

Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: GK.271.8.2018.MG
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 3 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Fit Park Sp. z o.o., Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 92.496,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.7.2018.MG
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 23 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: RedGrey Andrzej Ochman, ul. Główna 13, 47-450 Krzyżanowice. Cena wybranej oferty: 569.500,00 zł brutto. Okres gwarancji: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą materiałów plastycznych w ramach Projektu pn.: „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Unisław”, nr projektu RPKP.10.02.01-04-0035/17

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OP.042.2.3.2018
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 28 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Biur-POL Zbigniew Sobień ul. 1905 Roku 60, 26-600 Radom. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryterium oceny ofert podane w Zapytaniu ofertowym. 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.6.2018.MG
wartość: poniżej 221.000 Euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: W części I zamówienia wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez Wykonawcę Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Rejtana 2-4, 87-100 Toruń W części II zamówienia wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr. 1 złożoną przez Wykonawcę CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oddział Bydgoszcz, 85-056 Bydgoszcz, ul. Unii Lubelskiej 4C W części III zamówienia wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr. 3 złożoną przez Wykonawcę Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Rejtana 2-4, 87-100 Toruń 

zamówienie na:

Nazwa zamówienia: Dostawa pozostałych elementów wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w ramach Projektu pn.: „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław”.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OP.042.3.2.2018
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 13 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych zadań w załączniku.  

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w ramach Projektu pn.: „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław”.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OP.042.3.1.2018
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 8 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych zadań w załączniku. 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 1.000.000,00 zł

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.5.2018.MG
wartość: powyżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 24 maja 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Kujawsko-Pomorski, ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń 24 ust. 11 ustawy Pzp. W toku badania i oceny oferty stwierdzono, że oferta firmy Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Kujawsko-Pomorski, ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń spełnia wszystkie kryteria stawiane przez Zamawiającego oraz uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza 

zamówienie na:

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzybno

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.4.2018.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 24 maja 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie. Cena wybranej oferty: 580.616,32 zł brutto. Okres gwarancji: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.3.2018.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 221.400,00 zł brutto. Okres gwarancji: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Kokocko w ramach Projektu pn.: „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Unisław,” nr projektu RPKP.10.02.01-04-0035/17

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OP.042.2.2.2018
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 15 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Zakład Stolarki Waldemar Nowak, ul. Lipowa 22, Zębowo, 64-310 Lwówek Wlkp. 

zamówienie na:

Pomocy dydaktycznych na potrzeby Projektu nr RPKP.10.02.02-04-0043/16 pn.: „Kompetencje są kluczowe!”

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe według zasad konkurencyjności
nr sprawy: RG.042.10.2018
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 10 kwietnia 2018  14:00
wynik postępowania: Wyniki postępowania wraz z wyborem najkorzystniejszych ofert dla zadań od 1 do 8 znajdują się w pliku: "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadań od 1 do 8" zamieszczonym na końcu treści zapytania. 

zamówienie na:

Sprzęt komputerowy, multimedialny i elektroniczny

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe według zasad konkurencyjności.
nr sprawy: RG.042.9.2018
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 28 marca 2018  14:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: CPU ZETO Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na multimedialne specjalistyczne programy komputerowe.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RG.042.8.2018
wartość: Poniżej 50.00 PLN
termin składania ofert: 19 marca 2018  08:00
wynik postępowania: Dla części 1 i 2: KLADREW, ul. 3 maja 17/6, 83-300 Kartuzy. 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na sprzęt nagłaśniający.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RG.042.7.2018
wartość: Poniżej 50.000 PLN
termin składania ofert: 19 marca 2018  08:00
wynik postępowania: RAGTIME Sp. J., ul. 1 maja 19 of., 45-068 Opole 

zamówienie na:

Montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.5.2017.MG
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 7 marca 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Cześć I zamówienia – montaż 44 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych: AS-EKO Adam Stawicki, ul. 18 stycznia 69, 87-300 Brodnica. Cena wybranej oferty: 548.000,00 zł brutto. Okres gwarancji: 96 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. Cześć II zamówienia – montaż 3 instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych: Konsorcjum: Energia Taniej MP Solar, Energia Taniej Sp z o.o., ul. Włodka 16F, 86-300 Grudziądz, MP Solar Group Sp. z o.o., ul. Rolnicza 5a/3, 41-706 Ruda Śląska. Cena wybranej oferty: 253.827,35 zł brutto. Okres gwarancji: 96 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Unisław.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony.
nr sprawy: -
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 27 lutego 2018  17:00
wynik postępowania: Cena wywoławcza nieruchomości: 43.050,00 zł; najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 44.500,00 zł; liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 5 osób; liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0 osób; nabywca nieruchomości: Hanna i Adam Mularz 

zamówienie na:

Dostawy kruszyw do bieżących remontów dróg gminnych

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.1.2018.MG
wartość: poniżej 221.000 EURO
termin składania ofert: 23 lutego 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: BOGMAR Sp. z o.o., Ostromecko, ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska W toku badania i oceny ofert i oświadczeń stwierdzono, że oferta Wykonawcy BOGMAR Sp. z o.o., Ostromecko, ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.  

zamówienie na:

Zakup sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu

zamawiający: Gminny Ośrodek Zdrowia w Unisławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP/01/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 9 stycznia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Część I zamówienia – dostawa aparatu ultrasonograficznego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AGMED Jasik Zdzisław, Rozgarty, ul. Sarnia 8C, 87-134 Zławieś Wielka. Cena wybranej oferty: 122.500,00 zł brutto, Okres gwarancji: 60 miesięcy. Część II zamówienia – dostawa aparatu elektokardiograficznego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AGMED Jasik Zdzisław, Rozgarty, ul. Sarnia 8C, 87-134 Zławieś Wielka. Cena wybranej oferty: 5.950,00 zł brutto. Okres gwarancji: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij