Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Błoto na dł. 800m

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60000 euro
termin składania ofert: 15 października 2007  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą cenowo ofertę wybrano ofertę Firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 113. W dniu 23.10.2007r. została podpisana umowa.  

zamówienie na:

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław obejmujące obszar całej gminy – 7.245 ha

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg niograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 tyś. euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2007  10:00
wynik postępowania: Przetarg nie został rozstrzygnięty. Brak złożonych ofert. 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 tyś. euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2007  10:00
wynik postępowania: W wyniku badania i oceny ofert, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Nazwa Wykonawcy: FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA inż. Edward Niespuj 34-425 Trzemeśnia 53 

zamówienie na:

Kredyt bankowy przeznaczony na sfinansowanie inwestycji „budowa sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu”

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg niograniczony
nr sprawy:
wartość: 2 100 000 zł
termin składania ofert: 26 kwietnia 2007  10:00
wynik postępowania: W wyniku oceny ofert, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Nazwa Wykonawcy: ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach ul.Sokola 34 40-086 Katowice 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 tyś. euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2007  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego jako najkorzystniejszę cenowo ofertę wybrano ofertę Firmy "TANK" Sp. J. W. Konczalski M.Konczalski z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrzanowskiego 11. W dniu 15.05.2007r. została podpisana umowa. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)