Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 146818,46 zł
termin składania ofert: 18 grudnia 2008  15:00
wynik postępowania: W dniu 18.12.2008 r. odbył się przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości. Wynik przetargu - tabela poniżej:  

zamówienie na:

sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 153259zł
termin składania ofert: 18 grudnia 2008  11:00
wynik postępowania: W dniu 18.12.2008 r. odbył się przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego, za który uzyskano następującą cenę (patrz tabela poniżej):  

zamówienie na:

Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Spokojnej w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5 278 000 EURO
termin składania ofert: 4 listopada 2008  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul.Laskowicka 3, 86-100 Świecie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie. Cena wybranej oferty: 107246,99 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Kredyt bankowy przeznaczony na sfinansowanie inwestycji "Budowa sieci wodociągowej III etap w miejscowości Błoto"

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 391729,00 zł
termin składania ofert: 30 października 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku oceny ofert, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty: Bank Spółdzielczy z siedzibą w Toruniu ul.Lelewela 33  

zamówienie na:

Prowadzenie sklepiku szkolnego na terenie Zespołu Szkół w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg ofertowy
nr sprawy:
wartość: do 60 tyś. euro
termin składania ofert: 11 września 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą cenowo ofertę wybrano ofertę Pani Anny Zglińskiej zam. Ostromecko ul.Kolejowa 6/1  

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Błoto na dł. 1100m

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą cenowo ofertę wybrano ofertę Przedsiebiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 113 

zamówienie na:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI BŁOTO

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5 278 000 EURO
termin składania ofert: 11 czerwca 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą cenowo ofertę wybrano ofertę Firmy WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie przy ul. Nadrzecznej 24  

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 tyś. euro
termin składania ofert: 8 maja 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą cenowo ofertę wybrano ofertę Firmy TANK S.J. W.Konczalski M.Konczalski z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrzanowskiego 11 

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu pożarniczego

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: cena wywoławcza 4200zł.
termin składania ofert: 24 kwietnia 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą cenowo ofertę wybrano ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej z Trzebcza Szlacheckiego gmina Kijewo Królewskie 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chełmińskiej w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5 278 000 EURO
termin składania ofert: 1 kwietnia 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą cenowo ofertę wybrano ofertę Firmy "WIMAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie przy ul. Nadrzecznej 24 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)