Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 16 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: KAWIARNIA WRZOS Szymon Regent Ul. Dworcowa 30 86-122 Bukowiec. Uzasadnienie wyboru: wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Toruńskiej w Unisławiu.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-V/09
wartość: Powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 16 października 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. Cena wybranej oferty: 1.179.445,04 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 

zamówienie na:

Remont drogi w miejscowości Gołoty

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Zp/1/09
wartość: Poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 28 września 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Kobylarnia 8, 860961 Brzoza; Uzasadnienie: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert-cena. 

zamówienie na:

Konserwacja kotłowni olejowych oraz węzła cieplnego w budynkach stanowiących własność Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 26 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: \\\"CALESKO\\\", Ul. Tczewska 32, 70-850 Szczecin; wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlanego na budowę Przedszkola w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GBK - ZP/I/2009
wartość: poniżej 133 tyś. euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.P.U. "Inwestproj" Wojciech Osak, 87-152 Łubianka, Al. Jana Pawła II 4; uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta z proponowaną ceną 51.240,00 zł. 

zamówienie na:

Usługi koparko-ładowarki przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy w ramach bieżących remontów obiektów komunalnych i usuwania awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 tyś. euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Transport ciągnikowy Jan Ziemba, 87-260 Unisław, Ul. Sienkiewicza 14; uzasadnienie: najkorzystniejsza oferta. 

zamówienie na:

Przewozy własnym transportem dzieci do szkół na terenie Gminy Unisław w latach szkolnych 2009-2012

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 Euro i poniżej 137.000 Euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2009  12:00
wynik postępowania: Wybrano dwie najkorzystniejsze cenowo oferty.  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 206 000 EURO
termin składania ofert: 9 lipca 2009  09:30
wynik postępowania: Uzasadnienie: Oferta spełnia warunki wymagane w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o kryteria wynikające z SIWZ, tj, 95,2. 

zamówienie na:

Kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji "Przebudowa ulicy Szerokiej w miejscowości Unisław" i "Remont drogi gminnej w miejscowości Stablewice"

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 Euro i poniżej 137.000 EURO
termin składania ofert: 15 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Uzasadnienie: Wpłynęła jedna oferta. Dokonano wyboru tejże oferty. 

zamówienie na:

dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 27 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 

zamówienie na:

Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych na terenie Gminy Unisław.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 20 maja 2009  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sławomir Koperianow, Ul. Kołobrzeska 13/10, 85-704 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty 19,90 zł/m3. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 

zamówienie na:

Usługi transportowe przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy Unisław w ramach bieżących robót porządkowych i remontowych.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 20 maja 2009  11:00
wynik postępowania: Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 

zamówienie na:

Usługi koparko-ładowarki przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy w ramach bieżących remontów obiektów komunalnych i usuwania awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 tyś. euro
termin składania ofert: 20 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przepustów na Kanale Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5 150 tyś euro
termin składania ofert: 21 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO-EKO Mirosław Rożek, ul. G. Zapolskiej 18, Chojnice. Cena wybranej oferty 130.950,82 netto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena.  

zamówienie na:

Remont drogi gminnej Nr 060419C w miejscowości Stablewice

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5 150 000 EURO
termin składania ofert: 24 marca 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Usług Drogowych REN-DROG - Spółka Cywilna Zbigniew Niedźwiecki, Jarosław Kądziorski, ul. Smoleńska 41, 85-871 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 282.261,52 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Szerokiej w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5 150 000 EURO
termin składania ofert: 16 marca 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Polna 113, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 1.570.387,82 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena.  

zamówienie na:

Wykonanie posadzki z wykładziny PVC Tarkett

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133 tyś euro
termin składania ofert: 16 lutego 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Usługi Remontowo Budowlane MAXON Mariusz Zbierski, ul.Torowa 2M, 62-510 Konin, kraj/woj. wielkopolskie. Cena wybranej oferty: 26999,41 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133 tyś euro
termin składania ofert: 20 stycznia 2009  10:00
wynik postępowania: Uzasadnienie: Wybrana oferta była najkorzystniejsza zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 miejscowego (mikrobusu) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133 tyś euro
termin składania ofert: 16 stycznia 2009  10:00
wynik postępowania: Zamówienia udzielono wykonawcy: Zimny Autoryzowany Dealer Volkswagena, ul. Wojska Polskiego 103, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)