Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Unisław.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Powyżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2010  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: USŁUGI GASTRONOMICZNE SZYMON REGENT, 89-525 SUCHA, SUCHA 87. 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (przyłącza) w ul. Toruńskiej w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GBK-ZP-1/10
wartość: Powyżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 29 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.H.U. ORPOD, 86-253 Kijewo Królewskie 53e. 

zamówienie na:

Budowa chodnika w ulicy Toruńskiej w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-IX/10
wartość: Powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 29 października 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: „BOGMAR” Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, Cena wybranej oferty: 548.000,00 zł bruttoUzasadnienie wyboru oferty: Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się jedynym kryterium oceny: cena – 100%. „BOGMAR” Sp. z o.o. otrzymał 76,16 pkt.  

zamówienie na:

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głażewo

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-VIII/10
wartość: poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 28 października 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Porządkowo-Remontowa „KOMPLEX” K.B., ul. Garbary 12/1, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 47.422,05 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Kokocka

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-VII/10
wartość: poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 25 października 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: ZAKŁAD STOLARSKI I USŁUGI WIELOBRANŻOWE KAPEJA ROBERT, ul. Kątna 2, 88-140 Gniewkowo. Cena wybranej oferty: 15.268,18 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-V/10
wartość: Powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 22 września 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Konsorcjum firm: Firma Wielobranżowa KADA-BIS Adam Kaniewski (lider konsorcjum), ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz; KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o. (partner konsorcjum), ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz; Cena wybranej oferty: 1.970.978,55 zł brutto. 

zamówienie na:

Konserwacja kotłowni olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Unisław.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 21 września 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Usł. Serwisow. Specjalności Ins.-Inż \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"INSTAL-EKO\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Tadeusz Bogun, ul. Boboli 41/2, 87-100 Toruń 

zamówienie na:

Dostawa używanego samochodu pożarniczego

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-IV/10
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 1 września 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma „SAMOCHODY RATOWNICZE”, ul. Ustronie 3, 86-200 Chełmno. Cena wybranej oferty: 90.000,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena.  

zamówienie na:

Remont drogi w miejscowości Gołoty.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/1/10
wartość: Powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 26 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: Zamówienie udzielono: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3 

zamówienie na:

Rewitalizacja parku w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-III/10
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 24 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma „TED-HAL OGRODY” Tadeusz Sass, ul. Parkowa 17, 88-140 Gniewkowo. Cena wybranej oferty: 449.399,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Unisław, położonej przy ul. Chełmińskiej 59 w miejscowości Unisław, obręb Unisław, oznaczonej jako działka nr 112/3 o powierzchni 0,2357 ha.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 9 sierpnia 2010  15:00
wynik postępowania: W dniu 13 sierpnia 2010 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi UNisław, ul. Chełmińska 59. 

zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży w placówkach oświatowych; ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej personelu w placówkach oświatowych.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 24 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Bydgoszczy. Cena wybranej oferty: 26.653,50 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełnia warunki wymagane w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o kryteria wynikające z SIWZ. Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzsykał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena.  

zamówienie na:

Wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej we wski Unisław, ul. Chełmińska.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: 786,00 zł
termin składania ofert: 24 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: W dniu 24 czerwca 2010 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej; Cena wywoławcza: 262,00 zł rocznie; Cena osiągnięta: 315,00 zł rocznie. 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego EKOTERM Plus

zamawiający: Gmina Unislaw
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 27 maja 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PHU PETROMOT, Ul. Konińska 45, 62-650 Skulsk. 

zamówienie na:

Remont i modernizacja Domu Wiejskiego w miejscowości Błoto

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-VI/09
wartość: Powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 11 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: "IZOBUD GARDEN" Józef Karpiński, ul. Zamkowa3, 86-100 Świecie. Cena wybranej oferty: 328.582,84 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena.  

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Unisław, położonej w miejscowości Unisław, obręb Unisław, oznaczonej jako działka 93, 94, 95 o powierzchni ogólnej 1.5300,00ha.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 7 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: W dniu 07.01.2010 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Wynik przetargu - tabela poniżej:  

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)