Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Unisław

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS/ZP/2/2011
wartość: Powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 19 grudnia 2011  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WOJCIECH IWICKI SUCHA 65 B 89-525 SUCHA, cena wybranej oferty: 66 059,06 zł brutto. 

zamówienie na:

Ogłoszenie o sprzedaży rur HelCor

zamawiający: -
tryb zamówienia: przetarg ofertowy nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 12 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: nie sprzedano - brak ofert 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.7.2011.MG
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 18 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Oferta wspólna: Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń, SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23A, 60-462 Poznań., cena wybranej oferty: 1.079.531,12 zł.  

zamówienie na:

Karosacja samochodu pożarniczego Mercedes-Benz 1124F stanowiącego wyposażenie OSP Unisław

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Unisławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.6.2011.MG
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 3 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Samochody Ratownicze, ul. Ustronie 3, 86-200 Chełmno, cena wybranej oferty: 90.000,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Usługi koparko- ładowarką przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.5.2011.MG
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 2 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: F.H.U. Bartłomiej Antkiewicz, ul. Toruńska 56, 86-260 Unisław , cena wybranej oferty: 72,56 zł brutto za 1 godzinę pracy sprzętu. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Konserwacja kotłowni olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Unisław.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Pniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 20 października 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Usł. Serwisow. Specjalności ins.-inż. "INSTAL-EKO" Tadeusz Bogun, ul. Boboli 41/2, 87-100 Toruń. 

zamówienie na:

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Kokocka

zamawiający: Gmina Unislaw
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OP.271.4.2011.MCH
wartość: Poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 14 października 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: GREENSPIN Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Chrobrego 94, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 29.400,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzybno

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OP.271.2.2011.MM
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 10 października 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 331.785,65 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Parkowej i ulicy Chopina w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OP.271.3.2011.MCH
wartość: Powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 29 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz, Partner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMBUD Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27, 85-758 Bydgoszcz, Partner: KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o., ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 2.904.600,44 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Unisław oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.09.2011 r. do 31.12.2013 r.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.2011.IB
wartość: powyżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 21 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń. Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.  

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK-ZP.271.4.2011.GLK
wartość: Powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 28 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.H.U \\\\\\\"PETROMOT\\\\\\\", 62-560 Skulsk, ul. Konińska 45; Cena wybranej oferty: 395.592,60 zł brutto. 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Unisław i jej jednostek organizacyjnych.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: G.K.271.2.2011.GLK
wartość: Powyżej 14.ooo EURO
termin składania ofert: 14 czerwca 2011
wynik postępowania: Wybrana oferta: PGE Obrót SA, ul. 8 Marca 6; 35-959 Rzeszów, O/Skarżysko Kamienna; Cena wybranej oferty: 385 103,16 zł brutto. 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OP.271.2.2011.MCH
wartość: Powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 31 maja 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński, Wiąg 107, 86-100 Świecie. Cena wybranej oferty: 586.732,61 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Unisław.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.1.2011.GLK
wartość: Powyżej 14 ooo EURO
termin składania ofert: 25 maja 2011  13:40
wynik postępowania: Wybrana oferta: CENTROZAP SA; 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 32c; Cena wybranej oferty: 173 050,43 zł brutto. 

zamówienie na:

Unisław: Kursy zawod.,trening kompetencji i umiejętności społ.,doradztwo zawod.,warsztaty psychologiczne i pedagog. w ramach PAL,Klub Wsparcia Społ. w ramach PAL,wyjazd integracyjno-terapeut. dla BO projektu i ich rodzin w ramach PAL,piknik integracyjno-rekreacyjno-sportowy-działania o charakterze środowiskowym (BO projektu i ich otoczenie,realizowanych w ramach projektu syst. Mówimy Nie wykluczeniu społecznemu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest GOPS w Unisławiu.

zamawiający: GOPS Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 20 maja 2011  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PUH \"ELIM\" Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie; Cena wybranej oferty: 64 796 zł brutto. 

zamówienie na:

Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użytecznosci publicznej gminy Unisław.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OP.271.1.2011.MCH
wartość: Powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 13 maja 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Techniki Cieplnej EKORODAAN Romuald Falkowski, ul. Polna 129, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 127.667,68 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Gminy Unisław w 2011r.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.4.2011.MG
wartość: poniżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 22 marca 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD, ul. B. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża, cena wybranej oferty: 63,96 zł brutto za 1 m2 łaty z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości co najmniej 5cm. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Wykonanie usługi równiarką i walcem na drogach gminnych w 2011 roku

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.3.2011.MG
wartość: poniżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 21 marca 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD, ul. B. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża, cena wybranej oferty: 165,00 zł brutto za 1 godzinę pracy zespołu równiarka+walec. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Dostawa kamienia na remonty dróg gminnych w 2011 roku

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.2.2011.MG
wartość: poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 16 marca 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Usługi Transportowo-Sprzętowe Grzegorz Pora, cena wybranej oferty: 46.125,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)