Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »zamówienie na:

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Unisław

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.271.02.2012.ER
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 20 grudnia 2012  13:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Usługi Gastronomiczne Szymon Regent ul. Sportowa 24, 89-526 Lubiewo Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.25.2012.GLK
wartość: poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 12 grudnia 2012  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: INFOCOMP Sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 191, 87-100Toruń Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 770.000,00 zł z przeznaczeniem na planowany deficyt w związku z realizacją zadań inwestycyjnych

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.22.2012.GLK
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 12 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Usługi koparko- ładowarką przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.24.2012.GLK
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 11 grudnia 2012  13:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: F.H.U. Bartłomiej Antkiewicz ul. Toruńska 56, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: W związku z faktem, że wybrany w dniu 18.12.2012 r. Wykonawca: VIP Jan Stefański ul. Wielkopolska 44, 81-531 Gdynia odstąpił od podpisania umowy, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, tj.: ofertę Wykonawcy F.H.U. Bartłomiej Antkiewicz ul. Toruńska 56, 86-260 Unisław.  

zamówienie na:

Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych na terenie Gminy Unisław w okresie do 30.06.2013 r.”

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.23.2012.GLK
wartość: poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 11 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Usług Miejskich Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Unisław i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.21.2012.GLK
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 4 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Unisław w sezonie 2012/2013

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.20.2012.GLK
wartość: powyżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 15 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta części I zamówienia: F.H.U. Bartłomiej Antkiewicz ul. Toruńska 56, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. Wybrana oferta części II zamówienia : F.H.U. Bartłomiej Antkiewicz ul. Toruńska 56, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. Część III zamówienia - brak ofert 

zamówienie na:

Wydzierżawienie na okres 2 lat części działki numer ewidencyjny 51/1 w miejscowości Głażewo.

zamawiający: Gmina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 30 października 2012  12:00
wynik postępowania: Wynik przetargu: Dzierżawę objął Pan Wojciech Ponczek, zamieszkały: Siemoń, który zaoferował roczny czynsz dzierżawny w wysokości 450,00 zł.  

zamówienie na:

Wydzierżawienie na okres 2 lat części działki numer ewidencyjny 49 w miejscowości Głażewo.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 30 października 2012  11:00
wynik postępowania: W wyniku przetargu Pan Mirosław Golonka, zam. Grzybno wydzierżawił część działki nr 49 w miejscowości Głażewo o powierzchni 0,8400ha, wysokość zaoferowanego rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 110,00 zł. 

zamówienie na:

Wydzierżawienie na okres 2 lat części działki numer ewidencyjny 47 w miejscowości Głażewo

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 30 października 2012  10:00
wynik postępowania: Wynik przetargu: Dzierżawę objął Pan Wojciech Ponczek, zamieszkały: Siemoń, który zaoferował roczny czynsz dzierżawny w wysokości 350,00 zł. 

zamówienie na:

Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ulicy Wiślanej w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.18.2012.GLK
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 30 października 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Trade Company „Delta” Sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz. Cena wybranej oferty: 237.395,19 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Stała konserwacja kotłowni olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.19.2012.GLK
wartość: poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 29 października 2012  14:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Usługowo-Handlowa INSTAL-PROJEKT ul. Brzeźna 11a/19, 86-300 Grudziądz Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Utwardzenie drogi wewnętrznej kostką betonową w miejscowości Unisław, ul. Rzemieślnicza

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.16.2012.GLK
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 2 października 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: BOGMAR Sp. z o.o. Ostromecko ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska Uzasadnienie wyboru oferty: W związku z faktem, że wybrany w dniu 12.10.2012 r. Wykonawca: HMB-Serwis Robert Kubrak ul. Wawrzyniaka 12, 85-661 Bydgoszcz odstąpił od podpisania umowy, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, tj.: ofertę Wykonawcy BOGMAR Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 625.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z zapleczem przy ulicy Magazynowej w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.14.2012.GLK
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 1 października 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 350.500,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ” Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń-Barbarka-Wybcz-Unisław”

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.15.2012.GLK
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 1 października 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Modernizacja-przebudowa drogi gminnej nr 060409 C w miejscowości Gołoty

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.13.2012.GLK
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 21 września 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Grzybno

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.11.2012.GLK
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 17 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: SZPACHTELMAL Usługi Remontowo-Budowlane Kucharski Piotr, ul. Osiedlowa 3, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 87.907,12 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.9.2012.GLK
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 25 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta części I zamówienia: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Rejtana 2-4, 87-100 Toruń Cena wybranej oferty: 186.984,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów. Wybrana oferta części II zamówienia: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 84.618,00 zł brutto. Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z zapleczem przy ulicy Magazynowej w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.7.2012.GLK
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN, ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 1.119.789,10 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – najniższa cena. 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Unisław w sezonie grzewczym 2012/2013

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.6.2012.GLK
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 13 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PETROPOL Sp. z o.o., Podole 55B, 87-720 Ciechocinek Cena wybranej oferty: 660.436,20 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »