Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze przetargi »zamówienie na:

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Unisław

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.271.03.2013.ER
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 19 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Wojciech Iwicki Sucha 65B, 89-525 Sucha Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 880.000,00 zł

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.25.2013.MG
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 19 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Toruniu ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena  

zamówienie na:

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 893.000,00 zł”

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.22.2013.MG
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 12 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena 

zamówienie na:

Stała konserwacja kotłowni olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.24.2013.MG
wartość: poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 2 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe FRAKO-TERM Sp. z o.o. Oddział w Toruniu ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Unisław w sezonie 2013/2014

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.23.2013.MG
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 2 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta części I zamówienia: FINKO Roman Antkiewicz ul. Toruńska 54, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. Wybrana oferta części II zamówienia : FINKO Roman Antkiewicz ul. Toruńska 54, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. Wybrana oferta części III zamówienia: Usługi Transportowo-Sprzętowe-Handel mgr inż. Marcin Kowalski ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Zamówienie usługi polegającej na wykonaniu Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Unisław (GEZ).

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: -
wartość: Poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 30 września 2013  14:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Ewa Klabarczyk-Klak, ul. Dambonia 11/1, 45-861 Opole. 

zamówienie na:

Budowa targowiska w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.21.2013.MG
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 19 września 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” Spółka Jawna, Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber, ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża. Cena wybranej oferty: 272.763,74 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Unisław.

zamawiający: -
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Cena wywoławcza 80.000,00 zł
termin składania ofert: 16 września 2013  11:00
wynik postępowania: Nabywca nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem przetargu: Adam i Hanna Mularz. 

zamówienie na:

Zakup tłucznia betonowego na remont ul. Modrzewiowej w Raciniewie

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.20.2013.MG
wartość: poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 2 września 2013  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: MAR-POL Marcin Zbigniew Ochoński Cetki 5, 87-500 Rypin Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Modernizacja – przebudowa drogi gminnej nr 060472C Kokocko

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.18.2013.MG
wartość: poniżej 5.000.000,00 EURO
termin składania ofert: 2 września 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: SKANSKA S.A. ul. gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Unisław w sezonie grzewczym 2013/2014

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.19.2013.MG
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 29 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Utwardzenie drogi i placu kostką betonową w miejscowości Unisław, ul. dr Hasińskiego

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.17.2013.MG
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 28 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Usług Drogowych REN-DROG Spółka Cywilna Zbigniew Niedźwiecki, Jarosław Kądziorski, ul. Przemysłowa 30B, 85-758 Bydgoszcz Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena 

zamówienie na:

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Unisławskie

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.15.2013.MG
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 26 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Ogólnobudowlany Adrychowski Jurek, Dolna Grupa, ul. Słoneczna 7, 86-134 Dragacz. Cena wybranej oferty: 32.531,25 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Bydgoskiej oraz ulicy Długiej w Raciniewie

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.14.2013.MG
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 23 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: WIMAR Spółka z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. Cena wybranej oferty: 602.984,04 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Usługi transportowe przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.13.2013.MG
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 3 lipca 2013  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Transport Ciągnikowy Jan Ziemba ul. Sienkiewicza 14, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena 

zamówienie na:

Usługi koparko- ładowarką przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.12.2013.MG
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 3 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Usługi Transportowe Roman Antkiewicz, ul. Toruńska 56 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy ciężarowej Autosan Osinobus 2

zamawiający: -
tryb zamówienia: przetarg ofertowy
nr sprawy: GK.271.9.2013.MG
wartość: 1.100 zł
termin składania ofert: 26 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania Przyczepa Ciężarowa została sprzedana Nabywcy w dniu 05.07.2013 r. za kwotę 1.325,00 zł. 

zamówienie na:

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań realizowanych w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. Mówimy Nie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-ZP/2/2013-POKL
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 25 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: 4. Wybrana oferta: P.U.H. „ELIM” Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie, cena wybranej oferty: 45.876,00 zł. brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena 

zamówienie na:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Unisław - etap I

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.8.2013.MG
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 18 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Krętej, ulicy Mickiewicza, ulicy Słowiczej w Unisławiu wraz z utwardzeniem nawierzchni dróg

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.5.2013.MG
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL" Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice. Cena wybranej oferty: 916.459,43 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze przetargi »