Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)zamówienie na:

Usługi koparko- ładowarką przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.16.2014.MG
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 17 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: FINKO Roman Antkiewicz ul. Toruńska 56, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Unisław w sezonie 2014/2015

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.15.2014.MG
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 5 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 1. Wybrana oferta części I zamówienia: FINKO Roman Antkiewicz ul. Toruńska 56, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 2. Wybrana oferta części II zamówienia : Usługi Rolnicze-Handel Michał Kowalski ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA 3. Wybrana oferta części III zamówienia: Usługi Transportowo-Sprzętowe-Handel mgr inż. Marcin Kowalski ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Przebudowa domu przedpogrzebowego

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.14.2014.MG
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 3 października 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: REMAK Andrzej Kowalski, ul. Wojska Polskiego 16/4, 89-526 Lubiewo. Cena wybranej oferty: 354.025,32 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Unisław w sezonie grzewczym 2014/2015

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.13.2014.MG
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 10 września 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk cena wybranej oferty: 499810,50 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena 

zamówienie na:

Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gołoty, Grzybno i Kokocko

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.12.2014.MG
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 5 września 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: REMAK Andrzej Kowalski ul. Wojska Polskiego 16/4, 89-526 Lubiewo cena wybranej oferty: 189 093,63 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Kokocko

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.11.2014.MG
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Ogólnobudowlany Adrychowski Jurek, Dolna Grupa, ul. Słoneczna 7, 86-134 Dragacz. Cena wybranej oferty: 242.008,60 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej i ulicy Sienkiewicza w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.10.2014.MG
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PRESTIGE Marek Skrocki ul. Krańcowa 79, 61-048 Poznań. Cena wybranej oferty: 1.160.000,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej nr 060470C w miejscowości Błoto

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.9.2014.MG
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 21 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” Spółka Jawna, Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber, ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża. Cena wybranej oferty: 280.504,42 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Modernizacja stadionu sportowego w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.8.2014.MG
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo, Osnowo 14, 86-200 Chełmno. Cena wybranej oferty: 127.919,64 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Budowa boiska sportowego w miejscowości Kokocko

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.7.2014.MG
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PIOMAG Piotr Drążkowski, ul. Topazowa 7, 85-790 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 70.971,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Unisław - etap II

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.6.2014.MG
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz. Cena wybranej oferty: 56.266,80 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Remont i modernizacja muszli koncertowej w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.5.2014.MG
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 29 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Jakubczak, ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 56.500,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości lokalowej.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 17 kwietnia 2014  11:00
wynik postępowania: Nabywca nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem przetargu: Wanda i Zbigniew Cieślak 

zamówienie na:

Utwardzenie drogi kostką betonową w miejscowości Unisław, ul. Leśna i ul. Słowicza

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.4.2014.MG
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 12 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Usługi Transportowe Płochacki Piotr Bielczyny 29A, 87-140 Chełmża. Cena wybranej oferty: 221.400,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Utwardzenie drogi kostką betonową w miejscowości Raciniewo, ul. Długa

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.3.2014.MG
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 4 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Usługi Transportowe Płochacki Piotr Bielczyny 29A, 87-140 Chełmża. Cena wybranej oferty: 367.770,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium ceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.2.2014.MG
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” Konstanty Jagielski, ul. Podmurna 6, 87-400 Golub-Dobrzyń. Cena wybranej oferty: 155.010,34 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Unisław

zamawiający: SPRZEDAJĄCY: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 30 stycznia 2014  11:00
wynik postępowania: Nabywca nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem przetargu: Krystyna Stępień 

zamówienie na:

Dostawy tłucznia betonowego na 2014 rok

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.1.2014.MG
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 24 stycznia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: „BOGMAR” Sp. z o.o. Ostromecko ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena  

Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)