Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Usługi koparko- ładowarką przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.13.2015.MG
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Transport Ciągnikowy Jan Ziemba ul. Sienkiewicza 14, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 420.000,00 zł

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.12.2015.MG
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2015  12:15
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 380.000,00 zł

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.11.2015.MG
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Toruniu ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Unisław w sezonie 2015/2016

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.10.2015.MG
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrana oferta części I zamówienia: Transport Ciągnikowy Jan Ziemba ul. Sienkiewicza 14, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. Wybrana oferta części II zamówienia : Usługi Rolnicze-Handel Michał Kowalski ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena Wybrana oferta części III zamówienia: Usługi Transportowo-Sprzętowe-Handel mgr inż. Marcin Kowalski ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Stała konserwacja kotłowni olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.9.2015.MG
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe FRAKO-TERM Sp. z o.o. ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Unisław w sezonie grzewczym 2015/2016

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.8.2015.MG
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 2 października 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk cena wybranej oferty: 350.806,50 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzybno

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.7.2015.MG
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 27 sierpnia 2015  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 328.601,13 zł brutto. Okres gwarancji: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.5.2015.MG
wartość: poniżej 207.000 EURO
termin składania ofert: 13 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta części I zamówienia: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Rejtana 2-4, 87-100 Toruń Cena wybranej oferty: 139 964,25 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów. Wybrana oferta części II zamówienia: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22 Oddział w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 99.063,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

Remont i modernizacja stadionu sportowego w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.4.2015.MG
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 21 maja 2015  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: DARBUD Dariusz Tecław, Łowinek, ul. Szeroka 7, 86-120 Pruszcz. Cena wybranej oferty: 244.401,00 zł brutto. Okres gwarancji: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: 46273,00
termin składania ofert: 14 maja 2015  11:00
wynik postępowania: Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 5 Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 87.000,00 zł Nabywca nieruchomości: Ryszard Wojtowicz  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Okólnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.3.2015.MG
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 4 marca 2015  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza. Cena wybranej oferty: 385.097,50 zł brutto. Okres gwarancji: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Unisław i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.1.2015.MG
wartość: poniżej 207.000 EURO
termin składania ofert: 9 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PKP Energetyka S.A. Pion Sprzedaży, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Zakup sprzętu specjalistycznego służącego do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.2.2015.MG
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 6 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PERKOZ Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 19A, 87-300 Brodnica. Cena wybranej oferty: 282.777,00 zł brutto. Okres gwarancji: 36 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Sprzedaż Samochodu Specjalnego Pożarniczego STAR 660

zamawiający: -
tryb zamówienia: sprzedaż mienia
nr sprawy: GK.5.2014.MG
wartość: 4.000,00 zł
termin składania ofert: 14 stycznia 2015  11:00
wynik postępowania: Przedmiot przetargu został sprzedany za kwotę 4.444,00 zł 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)