Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.12.2016.MG
wartość: powyżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 23 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8-24, 87-100 Toruń. W wyniku przeprowadzonej oceny oferta Wykonawcy Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 987.000,00 zł

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.11.2016.MG
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 14 grudnia 2016  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Toruniu ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.10.2016.MG
wartość: poniżej 30.000,00 EUR
termin składania ofert: 17 listopada 2016  12:00
wynik postępowania: Część I zamówienia - brak ofert. Wybrana oferta części II zamówienia : Usługi Rolnicze-Handel Michał Kowalski ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów Wybrana oferta części III zamówienia: Usługi Transportowo-Sprzętowe-Handel Marcin Kowalski ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Unisław i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.9.2016.MG
wartość: poniżej 209.000,00 EUR
termin składania ofert: 25 października 2016  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, Oddział z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.8.2016.MG
wartość: poniżej 209.000,00 EURO
termin składania ofert: 17 października 2016  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PETROPOL Sp. z o.o., Podole 55B, 87-720 Ciechocinek. UZASADNIENIE: W wyniku przeprowadzonej oceny ofert podlegających ocenie oferta Wykonawcy PETROPOL Sp. z o.o., Podole 55B, 87-720 Ciechocinek uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.  

zamówienie na:

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bruki Unisławskie

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.7.2016.MG
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2016  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Cena wybranej oferty: 297.000,00 zł brutto. Okres gwarancji: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Dobudowa klatki schodowej w celu zapewnienia warunków przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.6.2016.MG
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2016  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Ogólnobudowlany Adrychowski Jurek, Dolna Grupa, ul. Słoneczna 7, 86-134 Dragacz. Cena wybranej oferty: 147.670,75 zł brutto. Okres gwarancji: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.4.2016.MG
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2016  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 289.050,00 zł brutto. Okres gwarancji: 120 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Szymanowskiego w miejscowości Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.3.2016.MG
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2016  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe „REN-TRANS” Sp. z o.o., ul. Budowlana 2, 85-874 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 259.594,13 zł brutto. Okres gwarancji: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 31 marca 2016  12:00
wynik postępowania: W wyniku przetargu Pan Józef Matuszewski, zam. Gołoty wydzierżawił działkę nr 89/5 położoną w miejscowości Gołoty, o pow. 0,0923 ha, wysokość zaoferowanego rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 220,00 zł.  

zamówienie na:

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 31 marca 2016  12:00
wynik postępowania: W wyniku przetargu Pan Józef Matuszewski, zam. Gołoty wydzierżawił działkę nr 89/6 położoną w miejscowości Gołoty, o pow. 0,4653 ha, wysokość zaoferowanego rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1350,00 zł. 

zamówienie na:

Dostawy tłucznia betonowego

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.2.2016.MG
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 18 marca 2016  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: „BOGMAR” Sp. z o.o. Ostromecko ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Magazynowej i ulicy Sienkiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.1.2016.MG
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 4 marca 2016  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 767.526,85 zł brutto. Okres gwarancji: 84 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)