Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz

zamawiający: -
tryb zamówienia: przetarg ofertowy na zbycie mienia
nr sprawy: GK.2.2017.MG
wartość: 6.000,00 zł
termin składania ofert: 22 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą i sprzedano pojazd za kwotę 6.760,00 zł. 

zamówienie na:

Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.13.2017.MG
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8-24, 87-100 Toruń. W toku badania i oceny ofert i oświadczeń stwierdzono, że oferta firmy Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., spełnia wszystkie kryteria stawiane przez Zamawiającego i podlega ocenie. W wyniku przeprowadzonej oceny oferta Wykonawcy Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg poniżej 30.000 EURO
nr sprawy: GK.271.11.2017.MG
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 18 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta części I zamówienia : Usługi Rolnicze-Handel Michał Kowalski, ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów. Wybrana oferta części II zamówienia: Usługi Transportowo-Sprzętowe-Handel Marcin Kowalski, ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

Usługi koparko- ładowarką przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg poniżej 30.000 euro
nr sprawy: GK.271.12.2017.MG
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: BJ Sp. z o.o. ul. Klasyczna 4, 80-180 Borkowo Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena  

zamówienie na:

Dostawy oleju opałowego

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.10.2017.MG
wartość: ponizej 209 000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PETROPOL Sp. z o.o., Podole 55B, 87-720 Ciechocinek. W toku badania i oceny ofert i oświadczeń stwierdzono, że oferta Wykonawcy PETROPOL Sp. z o.o., Podole 55B, 87-720 Ciechocinek uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 900.000,00 zł

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.9.2017.MG
wartość: powyżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 30 listopada 2017  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz. W wyniku przeprowadzonej oceny oferta Wykonawcy Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz., uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza  

zamówienie na:

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz

zamawiający: -
tryb zamówienia: przetarg ofertowy
nr sprawy: Gk.1.2017.MG
wartość: 10.000,00 zł
termin składania ofert: 3 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: brak ofert spełniających warunki przetargu 

zamówienie na:

Utwardzenie drogi osiedlowej w miejscowości Unisław – ul. Reja

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.8.2017.MG
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 8 września 2017  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech, ul. Poprzeczna 7/9, 86-200 Chełmno. Cena wybranej oferty: 347.900,00 zł brutto. Okres gwarancji: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.7.2017.MG
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 4 września 2017  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: TECHNIKA Sp. z o.o., ul. Jacka Kuronia 1, 10-165 Olsztyn. Cena wybranej oferty: 462.000,00 zł brutto. Okres gwarancji: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błoto

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.6.2017.MG
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2017  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie. Cena wybranej oferty: 362.979,56 zł brutto. Okres gwarancji: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Dostawy tłucznia betonowego z recyklingu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg poniżej 30.000 EURO
nr sprawy: GK.271.4.2017.MG
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 4 kwietnia 2017  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: BOGMAR Sp. z o.o., Ostromecko, ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena 

zamówienie na:

Utwardzenie drogi wewnętrznej i placu kostką betonową przy ulicy Osiedlowej w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.3.2017.MG
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 17 marca 2017  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: EURO-SYSTEM Łukasz Rosochowicz, ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 138.750,11 zł brutto. Okres gwarancji: 120 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Szymanowskiego w miejscowości Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.2.2017.MG
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 17 lutego 2017  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 264.450,00 zł brutto. Okres gwarancji: 120 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Usługi koparko- ładowarką przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg poniżej 30.000 EURO
nr sprawy: GK.271.1.2017.MG
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 13 stycznia 2017  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: VIP Jan Stefański ul. Wielkopolska 44, 81-531 Gdynia Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)