Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze przetargi »zamówienie na:

Usługi koparko- ładowarką

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg poniżej 30.000 EURO
nr sprawy: GK.271.16.2018.MG
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 28 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: AUTO-ALFA Adrianna Drążkowska, Żygląd 8, 86-221 Papowo Biskupie  

zamówienie na:

Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.15.2018.MG
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8-24, 87-100 Toruń. W toku badania i oceny ofert i oświadczeń stwierdzono, że oferta firmy Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., spełnia wszystkie kryteria stawiane przez Zamawiającego i podlega ocenie. W wyniku przeprowadzonej oceny oferta Wykonawcy Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza 

zamówienie na:

Dostawy oleju opałowego

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.13.2018.MG
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PETROPOL Sp. z o.o., Podole 55B, 87-720 Ciechocinek W toku badania i oceny ofert i oświadczeń stwierdzono, że oferta Wykonawcy PETROPOL Sp. z o.o., Podole 55B, 87-720 Ciechocinek uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetag poniżej 30.000 euro
nr sprawy: GK.271.14.2018.MG
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta części I zamówienia: AUTO-ALFA Adrianna Drążkowska, Żygląd 8, 86-221 Papowo Biskupie Wybrana oferta części II zamówienia: Usługi Transportowo-Sprzętowe-Handel Marcin Kowalski ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 1.176.000,00 zł

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.11.2018.MG
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń W toku badania i oceny oferty stwierdzono, że oferta firmy Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń spełnia wszystkie kryteria stawiane przez Zamawiającego oraz uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 286.000,00 zł

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.12.2018.MG
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń. W toku badania i oceny oferty stwierdzono, że oferta firmy Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń spełnia wszystkie kryteria stawiane przez Zamawiającego oraz uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Unisław i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.10.2018.MG
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 27 listopada 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: ENIGA Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk. W toku postępowania Zamawiający dokonał wezwania wszystkich Wykonawców do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, W wyniku przeprowadzonej oceny oferty najwyżej ocenionej, oferta Wykonawcy ENIGA Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.  

zamówienie na:

Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.9.2018.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: BRUKSYSTEM Jacek Falszewski, ul. Przybyszewskiego 6, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 868.921,32 zł brutto. Okres gwarancji: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Sprzęt komputerowy.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RG.042.15.2018
wartość: Poniżej 30.000.EURO
termin składania ofert: 18 września 2018  14:00
wynik postępowania: Wyłoniony wykonawca: Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż zewnętrznej platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym” nr projektu RPKP.09.02.01-04-0027/17

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: -
wartość: Poniżej 30.000.EURO
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: LIFTS4U KONRAD MRÓWKA, UL. ZŁOTA 57, 42-202 CZĘSTOCHOWA 

zamówienie na:

Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: GK.271.8.2018.MG
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 3 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Fit Park Sp. z o.o., Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 92.496,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.7.2018.MG
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 23 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: RedGrey Andrzej Ochman, ul. Główna 13, 47-450 Krzyżanowice. Cena wybranej oferty: 569.500,00 zł brutto. Okres gwarancji: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą materiałów plastycznych w ramach Projektu pn.: „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Unisław”, nr projektu RPKP.10.02.01-04-0035/17

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OP.042.2.3.2018
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 28 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Biur-POL Zbigniew Sobień ul. 1905 Roku 60, 26-600 Radom. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryterium oceny ofert podane w Zapytaniu ofertowym. 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.6.2018.MG
wartość: poniżej 221.000 Euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: W części I zamówienia wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez Wykonawcę Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Rejtana 2-4, 87-100 Toruń W części II zamówienia wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr. 1 złożoną przez Wykonawcę CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oddział Bydgoszcz, 85-056 Bydgoszcz, ul. Unii Lubelskiej 4C W części III zamówienia wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr. 3 złożoną przez Wykonawcę Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Rejtana 2-4, 87-100 Toruń 

zamówienie na:

Nazwa zamówienia: Dostawa pozostałych elementów wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w ramach Projektu pn.: „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław”.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OP.042.3.2.2018
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 13 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych zadań w załączniku.  

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w ramach Projektu pn.: „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław”.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OP.042.3.1.2018
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 8 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych zadań w załączniku. 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 1.000.000,00 zł

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.5.2018.MG
wartość: powyżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 24 maja 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Kujawsko-Pomorski, ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń 24 ust. 11 ustawy Pzp. W toku badania i oceny oferty stwierdzono, że oferta firmy Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Kujawsko-Pomorski, ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń spełnia wszystkie kryteria stawiane przez Zamawiającego oraz uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza 

zamówienie na:

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzybno

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.4.2018.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 24 maja 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie. Cena wybranej oferty: 580.616,32 zł brutto. Okres gwarancji: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.3.2018.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 221.400,00 zł brutto. Okres gwarancji: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – cena oraz okres gwarancji. 

zamówienie na:

Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Kokocko w ramach Projektu pn.: „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Unisław,” nr projektu RPKP.10.02.01-04-0035/17

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OP.042.2.2.2018
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 15 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Zakład Stolarki Waldemar Nowak, ul. Lipowa 22, Zębowo, 64-310 Lwówek Wlkp. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze przetargi »