Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze przetargi »zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Opiekun osób starszych” dla trzech osób w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno –zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.23.2019
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 31 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: EDUKATOR Kursy i szkolenia, ul. Łyskowskiego 30, 86-300 Grudziądz. 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Opiekun zwierząt z elementami behawioryzmu ” dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno –zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.24.2019
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 31 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: INNOVASPAL Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Aleja Krajowska 137, 02-180 Warszawa 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Opiekunka dziecięca” dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno –zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.25.2019
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 31 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: INNOVASPAL Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Aleja Krakowska 137, 02-180 Warszawa 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Opiekun osób niepełnosprawnych” dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno –zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.26.2019
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 31 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: INNOVASPAL Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Aleja Krakowska 137, 02-180 Warszawa 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w ramach Projektu pn.: „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.271.02.2019
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 27 grudnia 2019  13:00
wynik postępowania: Wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców: 1) w części nr 1 zamówienia pn.: „Dostawa mebli i akcesoriów stanowiących wyposażenie Dziennego Domu Pobytu Seniora” - Sklep Meblowy Zubała Sławomir, ul. Głażewska 2b, 86-260 Unisław; 2) w części nr 2 zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie sali rehabilitacyjnej w Dziennym Domu Pobytu Seniora” - MEDEIR Przemysław Fila, ul. Ochla- Niedźwiedzia 8, 66-006 Zielona Góra; 3) w części nr 3 zamówienia pn.: „Dostawa rowerów treningowych stanowiących wyposażenie sali rehabilitacyjnej w Dziennym Domu Pobytu Seniora” - PHU ONBEST Janina Florkiewicz, ul. Wojska Polskiego 85A, 21-550 Terespol; 4) w części nr 4 zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu AGD stanowiącego wyposażenie Dziennego Domu Pobytu Seniora” - Sklep Meblowy Zubała Sławomir, ul. Głażewska 2b, 86-260 Unisław; 5) w części nr 5 zamówienia pn.: „Dostawa wyposażenia aneksu kuchennego w Dziennym Domu Pobytu Seniora” - Sklep Meblowy Zubała Sławomir, ul. Głażewska 2b, 86-260 Unisław; 6) w części nr 6 zamówienia pn.: „Dostawa pozostałego sprzętu stanowiącego wyposażenie sali rehabilitacyjnej w Dziennym Domu Pobytu Seniora” - Sklep Meblowy Zubała Sławomir, ul. Głażewska 2b, 86-260 Unisław; 7) w części nr 7 zamówienia pn.: „Dostawa pozostałego wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora” - Sklep Meblowy Zubała Sławomir, ul. Głażewska 2b, 86-260 Unisław. 

zamówienie na:

Zorganizowanie wyjazdu do kina dla dwóch grup po 25 osób każda (uczestników, otoczeniem, dwóch opiekunów i trenera pracy) w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno–zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.22.2019
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 23 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Biuro Usługowo-Turystyczne "Amigo" Dariusz Ciołko, ul. Jastrzębia 8, 11-041 Olsztyn 

zamówienie na:

Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.25.2019.MG
wartość: poniżej 221.000 EURO
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8-24, 87-100 Toruń W wyniku przeprowadzonej oceny oferta Wykonawcy Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.  

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Robotnik gospodarczy z elementami usług sprzątających” dla trzech osób w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno –zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.16.2019
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Neo Consulting&Investment sp. z o.o., ul. Porzeczkowa 47, 6-306 Poznań. 

zamówienie na:

Dostawy oleju opałowego

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.22.2019.MG
wartość: poniżej 221.000 EURO
termin składania ofert: 16 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PETROPOL Sp. z o.o., Podole 55B, 87-720 Ciechocinek. W toku badania i oceny ofert i oświadczeń stwierdzono, że oferta Wykonawcy PETROPOL Sp. z o.o., Podole 55B, 87-720 Ciechocinek uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza  

zamówienie na:

Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Unisław

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.271.2.2019.ER
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Usługi Gastronomiczne Szymon Regent, ul. Sportowa 24, 89-526 Lubiewo. Uzasadnienie: W toku badania i oceny ofert oraz oświadczeń stwierdzono że w/w oferta uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza. 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetag poniżej 30.000 euro
nr sprawy: GK.271.23.2019.MG
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta części I zamówienia: Usługi Rolnicze-Handel Michał Kowalski ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław. Wybrana oferta części II zamówienia: Usługi Transportowo-Sprzętowe-Handel Marcin Kowalski ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław  

zamówienie na:

Usługi koparko-ładowarką

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg poniżej 30.000 euro
nr sprawy: GK.271.24.2019.MG
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2019  11:30
wynik postępowania: Wybrana oferta: AUTO-ALFA Adrianna Drążkowska, Żygląd 8, 86-221 Papowo Biskupie. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 1.800.000,00 zł

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.21.2019.MG
wartość: poniżej 221 000 EURO
termin składania ofert: 28 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń. W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. W toku badania i oceny oferty stwierdzono, że oferta firmy Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń spełnia wszystkie kryteria stawiane przez Zamawiającego  

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: 130000 PLN
termin składania ofert: 28 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu. 

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów autoprezentacji i wizażu dla dwóch grup pięcioosobowych w ramach Projektu pn.: "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym".

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.15.2019
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 25 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż monitorów interaktywnych dla szkół na terenie gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.20.2019.MG
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 15 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Kserkom 2 Barbara Weberbauer, ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów. Cena wybranej oferty: 24.000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: 6 dni roboczych. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta wybrana Wykonawcy uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o podane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert i tym samym jest najkorzystniejsza. 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Dębowej, Modrzewiowej i Jesionowej w miejscowości Raciniewo

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.18.2019.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 28 października 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Handlowo-Usługowa „GOJA” Marcin Ostrowski, Kobylanka 2E, 86-302 Grudziądz. Cena wybranej oferty: 1.855.455,00 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki określone w SIWZ. 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 1.000.000,00 zł

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.19.2019.MG
wartość: poniżej 221 000 EURO
termin składania ofert: 23 października 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń. W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. W toku badania i oceny oferty stwierdzono, że oferta firmy Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń spełnia wszystkie kryteria stawiane przez Zamawiającego oraz uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza 

zamówienie na:

Przeprowadzenie studiów podyplomowych pn. „Arteterapia” dla jednego nauczyciela w ramach projektu pn.: „Stawiamy na kompetencje kluczowe”.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę.
nr sprawy: 2/RR/2019
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 4 października 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, ul. Toruńska 55-57, 85-032 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 3.100,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert - cena. 

zamówienie na:

Przeprowadzenie kursu pn. „Integracja sensoryczna” dla dwóch osób w ramach projektu pn.: „Stawiamy na kompetencje kluczowe”.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę.
nr sprawy: 1/RR/2019
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 27 września 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Regionalne Centrum Edukacji Barbara Lorenc, ul. Jeremiego Przybory 5/19, 85-791 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 1.440,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert - cena. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze przetargi »