Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)zamówienie na:

Usługi koparko-ładowarką

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO
nr sprawy: GK.271.6.2020.MG
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 28 grudnia 2020  11:45
wynik postępowania: Wybrana oferta: AUTO-ALFA Adrianna Drążkowska, Żygląd 8, 86-221 Papowo Biskupie  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO
nr sprawy: GK.271.7.2020.MG
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 28 grudnia 2020  11:45
wynik postępowania: Wybrana oferta dla części I: Usługi Rolnicze-Handel Michał Kowalski ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław Wybrana oferta dla części II: Usługi Transportowo-Sprzętowe-Handel Marcin Kowalski ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław 

zamówienie na:

Dostawy oleju opałowego

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.5.2020.MG
wartość: powyżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 18 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk. W toku badania i oceny ofert i oświadczeń stwierdzono, że oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT, ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza 

zamówienie na:

Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Unisław

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.271.1.2020.ER
wartość: powyżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 16 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Usługi Gastronomiczne Szymon Regent, ul. Sportowa 24, 89-526 Lubiewo 

zamówienie na:

Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Unisław

zamawiający: Sprzedający: Gmina Unislaw
tryb zamówienia: Przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: -
wartość: 64.700,00 zł
termin składania ofert: 23 listopada 2020  12:00
wynik postępowania: Cena wywoławcza nieruchomości: 64.700,00 zł najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 65,400,00 zł liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu 1 osób liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu 0 osób nabywca nieruchomości - Państwo Zofia i Jarosław Pawlikowscy  

zamówienie na:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Unisław

zamawiający: SPRZEDAJĄCY: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: 6 450,00 zł
termin składania ofert: 23 listopada 2020  11:30
wynik postępowania: Cena wywoławcza nieruchomości: 6.450,00 zł najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 6.650,00 zł liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu 1 osób liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu 0 osób nabywca nieruchomości - Państwo Krystyna i Stanisław Wilk 

zamówienie na:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Unisław

zamawiający: SPRZEDAJĄCY: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: 9 500,00 zł
termin składania ofert: 23 listopada 2020  11:00
wynik postępowania: Cena wywoławcza nieruchomości: 9.500,00 zł najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 9.700,00 zł liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu 1 osób liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu 0 osób nabywca nieruchomości - Państwo Krystyna i Stanisław Wilk 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z coachem w formie dyskusji dla 20 uczestników projektu pn.: "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu Gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym"

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.5.2020
wartość: poniżej 30.000 Euro
termin składania ofert: 11 września 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: INSPIRITO 6S PROJECT, ul. Jana Pawła II 66/11, 86-031 Osielsko 

zamówienie na:

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzybno

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.4.2020.MG
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2020  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie. Cena wybranej oferty: 326.633,79 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki określone w SIWZ. 

zamówienie na:

"Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem operacyjnym - II etap"

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IF.ZO.3.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Wilanka Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa. Cena wybranej oferty: 49.999,50 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert oraz spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi w miejscowości Bruki Unisławskie

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.3.2020.MG
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 25 maja 2020  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Falszewski Jacek BRUKSYSTEM, ul. Przybyszewskiego 6, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 236.479,19 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki określone w SIWZ. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż interaktywnych pomocy dydaktycznych

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.2.2020.MG
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje, że jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców: 1) w części nr 1 zamówienia pn.: „Dostawa i montaż interaktywnych tablic z projektorem ultra krótkoogniskowym”: Dreamtec Sp. z o.o., ul. Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław, Cena wybranej oferty: 27.367,50 zł brutto, Termin realizacji zamówienia: 13 dni; 2) w części nr 2 zamówienia pn.: „Dostawa i montaż magicznego dywanu – podłogi interaktywnej”: COPYBOX Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń, Cena wybranej oferty: 8.487,00 zł brutto, Termin realizacji zamówienia: 3 dni. 

zamówienie na:

"Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem operacyjnym"

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IF.ZO.2.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2020  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: AKTIN Sp. z o.o., ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec. Cena wybranej oferty: 53.699,83 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert oraz spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym. 

zamówienie na:

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych oraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław”

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IF.ZO.1.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Inwest-Bud Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 64.944,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert oraz spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym. 

zamówienie na:

Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych oraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.1.2020.MG
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 25 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Konsorcjum: EKOWATER Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa; Four4eco Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), ul. Połomińska 11A, 40-585 Katowice. Cena wybranej oferty: 6.642.000,00 zł brutto. Okres gwarancji jakości wraz z usługą serwisową: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki określone w SIWZ. 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Opiekunka dziecięca” dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno –zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.3.2020
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 18 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: wybrana oferta LATARNIA Anna Orłowska, ul. Parkowa 20/4, 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Opiekun osób niepełnosprawnych” dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno –zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.4.2020
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 18 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: wybrana oferta Fundacja na rzecz Integracji Międzypokoleniowej I Dobre Życie Seniorów "ŁĄCZYMY POKOLENIA", ul. Piastowska 5/1, 87-100 Toruń 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Rejestratorka medyczna/Rejestrator medyczny” dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno–zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.2.2020
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 14 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana firma: Neo Consulting&Investment Sp. z o.o., ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań.  

Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)