Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bruki Unisławskie oraz Bruki Kokocka

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: GK.271.3.2021.MG
wartość: powyżej 130 000 PLN
termin składania ofert: 31 sierpnia 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kozłowo 8A, 86-105 Świecie. Cena wybranej oferty: 654.638,75 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, a także spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ. 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grzybno

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GK.271.2.2021.MG
wartość: powyżej 130 000 PLN
termin składania ofert: 21 czerwca 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: STRABAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Cena wybranej oferty: 2.257.860,95 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ.  

zamówienie na:

„Budowa i rozbudowa ogólnodostępnej oraz niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Unisław”

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IF.ZO.1.2021
wartość: poniżej kwoty 130 000 złotych
termin składania ofert: 3 marca 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: 1) Część nr 1 zamówienia pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowościach Gołoty oraz Bruki Kokocka”: Zakład Stolarski Waldemar Nowak, Zębowo, ul. Lipowa 22, 64-310 Lwówek. Cena wybranej oferty: 58.781,70 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert oraz spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym; 2) Część nr 2 zamówienia pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bruki Kokocka oraz doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Raciniewo”: Fit Park Sp. z o.o. – Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 34.144,80 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert oraz spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym; 3) Część nr 3 zamówienia pn.: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Unisław”: MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość. Cena wybranej oferty: 26.174,40 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert oraz spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym. 

zamówienie na:

Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.8.2020.MG
wartość: powyżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8-24, 87-100 Toruń 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)