Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Rejestratorka medyczna/Rejestrator medyczny” dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno– zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.1.2020
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 27 stycznia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postepowaniu w wyznaczonym terminie tj. do 27 stycznia 2020r. godz. 10:00 w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)