Przetargi unieważnione z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Modernizacja i rozbudowa budynku z zapleczem socjalno-sportowym oraz trybun widowiskowych na stadionie w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg niograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5 278 000 EURO
termin składania ofert: 5 czerwca 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: Wysokość złożonej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)