Przetargi unieważnione z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych działek nr 94, nr 95 położonych w Unisławiu, obręb Unisław.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 76 466,00 zł
termin składania ofert: 20 sierpnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Uniewazniony z powodu braku uczestników. 

zamówienie na:

Wydzierżawienie lokalu użytkowego

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2009  10:30
przyczyna unieważnienia: przetarg nie odbył się z uwagi na brak oferentów 

zamówienie na:

Wydzierżawienie lokalu użytkowego przy ul.Chełmińskiej

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: bez podania przyczyny 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)