Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Unisław ul. Modrzewiowa.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 29 grudnia 2010  10:30
przyczyna unieważnienia: Przetarg nie odbył się z uwagi na brak oferentów. 

zamówienie na:

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Unisław, ul. dr Hasińskiego.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 29 grudnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Przetarg nie odbył się z uwagi na brak oferentów. 

zamówienie na:

Wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej "Dom Przedpogrzebowy" we wsi Unisław, ul. Chełmińska 65a

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 14 grudnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Przetarg nie odbył się z uwagi na brak oferentów. 

zamówienie na:

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głażewo

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-VI/10
wartość: poniżej 14 tyś euro
termin składania ofert: 12 października 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Unisław działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głażewo”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Uzasadnienie: W dniu 12.10.2010 r. Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głażewo” w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.  

zamówienie na:

Rewitalizacja parku w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-II/10
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 4 sierpnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Unisław działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rewitalizacja parku w Unisławiu”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone dwie oferty przetargowe. Cena oferty nr 1 wynosi: 511.000,00 zł brutto, cena oferty nr 2 wynosi: 573.396,61 zł brutto. Zamawiający na sfinansowanie zadania przeznaczył kwotę: 438.215,00 zł brutto. W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postanowiono jak w sentencji. 

zamówienie na:

Rewitalizacja parku w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IFS-ZP-I/10
wartość: Powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 19 lipca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania. Gmina Unisław działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rewitalizacja parku w Unisławiu”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Uzasadnienie: W dniu 01.07.2010 r. Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizację parku w Unisławiu” w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

zamówienie na:

Wydzierżawienie nieruchomości zabodowanej "DOM PRZEDPOGRZEBOWY" we wsi Unisław, ul. Chełmińska

zamawiający: Urząd Gminy Unisław
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: Brak
wartość: 874,00 PLN
termin składania ofert: 15 kwietnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Przetarg nie odbyl się z uwagi na brak oferentów. 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)