Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Wynajem powierzchni handlowej (prowadzenie sklepiku szkolnego) w Zespole Szkół w Unisławiu, ul. Lipowa 31.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 2 grudnia 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: - 

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzybno.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OP.271.1.2011.MM
wartość: Powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 7 października 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: W dniu 23.09.2011 r. Zamawiający ogłosił przetarg na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzybno” błędnie określając przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK-ZP.271.3.2011.GLK
wartość: Powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 16 czerwca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: W dniu 09.06.2011r. Zamawiający ogłosił przetarg na \\\"Dostawę oleju opałowego na potrzeby Gminy Unisław\\\" błędnie określając wielkość zamówienia.  

zamówienie na:

Wykonanie usługi równiarką i walcem drogowym na drogach gminnych w roku 2011

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.1.2011.MG
wartość: poniżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 10 marca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - w wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta.  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)