Przetargi unieważnione z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Unisław

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.271.01.2012.ER
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 17 grudnia 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Uzasadnienie W dniu 07.12.2012 r. Zamawiający ogłosił przetarg na „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Unisław” błędnie określając warunki udziału w postepowaniu.  

zamówienie na:

Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ulicy Wiślanej w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.17.2012.GLK
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 25 października 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Unisław zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadanie pn.: „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ulicy Wiślanej w Unisławiu”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W dniu 09.10.2012 r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ulicy Wiślanej w Unisławiu”, błędnie określając termin wykonania zamówienia. 

zamówienie na:

Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Raciniewo

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.12.2012.GLK
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 20 września 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Unisław zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Raciniewo”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. „G&SYN” IMPORT-EXPORT Jerzy Gawlik, ul. Mała 10, 87-100 Toruń zaproponował cenę 138.809,07 zł brutto. Zamawiający na sfinansowanie zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 100.000,00 zł brutto. W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postanowiono jak w sentencji. 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.10.2012.GLK
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a którą wskazał podczas otwarcia ofert – czyli 40.000,00 zł brutto. W związku powyższym postanowiono jak w sentencji.  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Grzybno

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.8.2012.GLK
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 20 lipca 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Unisław zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Grzybno”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zakład Ogólno-Budowlany „IZBUD” Danuta Adamczak, ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz zaproponował cenę 113.827,61 zł brutto. Zamawiający na sfinansowanie zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 90.000,00 zł brutto. W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postanowiono jak w sentencji. 

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Gminy Unisław w 2012 roku

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.2.2012.GLK
wartość: poniżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego zasadne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

zamówienie na:

Wykonanie usługi równiarką i walcem na drogach gminnych w roku 2012

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.1.2012.GLK
wartość: poniżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 30 marca 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: W dniu 30.03.2012 r. Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie usługi równiarką i walcem na drogach gminnych w 2012 roku” w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)