Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Modernizacja-przebudowa drogi gminnej nr 060472C Kokocko

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.16.2013.MG
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 19 sierpnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: W dniu 19.08.2013 r. Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja – przebudowa drogi gminnej nr 060472C Kokocko” w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym - Unisław, działka nr 542, ul. Lipowa 48

zamawiający: -
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: cena wywoławcza: 223.000,00 zł
termin składania ofert: 9 sierpnia 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: Przetag nie odbył się z powodu braku oferentów 

zamówienie na:

Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu Renault Master FB

zamawiający: -
tryb zamówienia: przetarg ofertowy
nr sprawy: GK.271.10.2013.MG
wartość: 2.500,00 zł
termin składania ofert: 26 czerwca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: ptrzetarg unieważniony - brak ważnych ofert 

zamówienie na:

Ogłoszenie o sprzedaży rur HelCor

zamawiający: -
tryb zamówienia: przetarg ofertowy
nr sprawy: GK.271.11.2013.MG
wartość: 50.000,00 zł
termin składania ofert: 26 czerwca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: przetarg unieważniony - brak ważnych ofert 

zamówienie na:

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań realizowanych w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. Mówimy Nie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-ZP/1/2013-POKL
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 18 czerwca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań realizowanych w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. Mówimy Nie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Uzasadnienie W dniu 06.06.2013 r. Zamawiający ogłosił przetarg na „Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań realizowanych w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. Mówimy Nie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” błędnie określając zakres zamówienia.  

zamówienie na:

Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy ciężarowej Autosan Osinobus 2

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: prztarg ofertowy
nr sprawy: GK.271.7.2013.MG
wartość: 2.000,00 zł
termin składania ofert: 15 maja 2013  12:00
przyczyna unieważnienia: Przetarg unieważniony - brak ważnych ofert 

zamówienie na:

Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu Renault Master FB

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg ofertowy
nr sprawy: GK.271.6.2013.MG
wartość: 4.000,00 zł
termin składania ofert: 15 maja 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: Przetarg unieważniony - brak ważnych ofert 

zamówienie na:

Ogłoszenie o sprzedaży rur HelCor

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg ofertowy
nr sprawy: Gk.271.5.2013.MG
wartość: 65.000 zł
termin składania ofert: 15 maja 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Przetarg unieważniony - brak ważnych ofert 

zamówienie na:

Wykonanie usługi równiarką i walcem na drogach gminnych w 2013 roku

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.2.2013.MG
wartość: poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 15 marca 2013  12:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Unisław zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie usługi równiarką i walcem na drogach gminnych w 2013 roku”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Uzasadnienie W dniu 15.03.2013 r. Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie usługi równiarką i walcem na drogach gminnych w 2013 roku” w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)