Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Sprzedaż Samochodu Specjalnego Pożarniczego STAR 660

zamawiający: -
tryb zamówienia: sprzedaż mienia
nr sprawy: GK.3.2014.MG
wartość: cena minimalna - 6.500,00 zł
termin składania ofert: 28 października 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Sprzedaż rur HelCor

zamawiający: -
tryb zamówienia: sprzedaż mienia
nr sprawy: GK.2.2014.MG
wartość: 45.000,00 zł
termin składania ofert: 21 października 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Sprzedaż Samochodu Specjalnego Pożarniczego STAR 660

zamawiający: -
tryb zamówienia: sprzedaż mienia
nr sprawy: GK.1.2014.MG
wartość: cena minimalna - 7.000,00zł
termin składania ofert: 8 października 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione - brak Oferentów. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Unisław.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 6 marca 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: Odwołanie przetargu. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Unisław.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 23 stycznia 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: Przetarg nie odbył się z powodu braku oferentów. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)