Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Utwardzenie ulicy Sportowej i budowa chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej i Na Skarpę w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.6.2015.MG
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2015  11:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Unisław zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Utwardzenie ulicy Sportowej i budowa chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej i Na Skarpę w Unisławiu”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Sprzedaż rur HelCor

zamawiający: -
tryb zamówienia: sprzedaż mienia
nr sprawy: GK.1.2015.MG
wartość: 30.000,00 zł
termin składania ofert: 13 lutego 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Sprzedaż rur HelCor

zamawiający: -
tryb zamówienia: sprzedaż mienia
nr sprawy: Gk.4.2014.MG
wartość: 45.000,00 zł
termin składania ofert: 14 stycznia 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)