Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Unisław

zamawiający: SPRZEDAJĄCY: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: 130.000,00 zł
termin składania ofert: 15 października 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu.  

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Rejestratorka medyczna/Rejestrator medyczny” dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno– zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.1.2020
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 27 stycznia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postepowaniu w wyznaczonym terminie tj. do 27 stycznia 2020r. godz. 10:00 w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)