Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

Przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data: 2019-11-25 14:53:16
Autor: Chojnacki Marek
Dodano sprostowanie omyłki pisarskiej w Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2019-11-19 16:26:39
Autor: Chojnacki Marek
Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2019-11-07 12:39:56
Autor: Chojnacki Marek
Dodano informację z otwarcia ofert
Data: 2019-10-28 14:36:15
Autor: Chojnacki Marek
Dodano wyjaśnienie treści SIWZ
Data: 2019-10-16 15:09:00
Autor: Chojnacki Marek
Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

powrót do informacji »