Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 66) starsze uchwały »Uchwała nr XXXVII/287/2018 Rady Gminy Unisław z dnia 16 października 2018


w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

Uchwała nr XXXVII/286/2018 Rady Gminy Unisław z dnia 16 października 2018


w sprawie nieodpłatnego użyczenia lokalu gminnego na potrzeby punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uchwała nr XXXVII/285/2018 Rady Gminy Unisław z dnia 16 października 2018


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.

Uchwała nr XXXVII/284/2018 Rady Gminy Unisław z dnia 16 października 2018


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Grzybno.

Uchwała nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy Unisław z dnia 16 października 2018


w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Gminy Unisław.

Uchwała nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy Unisław z dnia 16 października 2018


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2018 r.

Uchwała nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy Unisław z dnia 16 października 2018


w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”

Uchwała nr XXXVII/280/2018 Rady Gminy Unisław z dnia 16 października 2018


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Unisław.

Uchwała nr XXXVI/278/18 Rady Gminy Unisław z dnia 28 sierpnia 2018


w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Uchwała nr XXXVI/277/18 Rady Gminy Unisław z dnia 28 sierpnia 2018


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2018 rok.

Uchwała nr XXXVI/276/18 Rady Gminy Unisław z dnia 28 sierpnia 2018


w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów cmentarzy, kwater i grobów wojennych na terenie Gminy Unisław.

Uchwała nr XXXVI/275/18 Rady Gminy Unisław z dnia 28 sierpnia 2018


w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Unisław.

Uchwała nr XXXV/274/18 Rady Gminy Unisław z dnia 17 lipca 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Unisław.

Uchwała nr XXXV/273/18 Rady Gminy Unisław z dnia 17 lipca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 766/2

Uchwała nr XXXV/272/18 Rady Gminy Unisław z dnia 17 lipca 2018


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2018 r.

Uchwała nr XXXIII/271/2018 Rady Gminy Unisław z dnia 29 maja 2018


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Unisław.

Uchwała nr XXXIII/270/2018 Rady Gminy Unisław z dnia 29 maja 2018


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

Uchwała nr XXXIII/269/2018 Rady Gminy Unisław z dnia 29 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu na realizację zadania pn.: „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”.

Uchwała nr XXXIII/268/2018 Rady Gminy Unisław z dnia 29 maja 2018


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 47/1.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 66) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij