Uchwała nr VIII/72/19Rady Gminy Unisławz dnia 28 maja 2019w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Unisław oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Unisław od dnia 1 września 2019 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

Uchwała nr VIII/72/19
Rady Gminy Unisław
z dnia 28 maja 2019


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Unisław oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Unisław od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały. (443kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (24 czerwca 2019, 08:11:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103