Uchwała nr XII/106/19Rady Gminy Unisławz dnia 29 października 2019w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2019-2028.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.); art. 226 – 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.).

Uchwała nr XII/106/19
Rady Gminy Unisław
z dnia 29 października 2019


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2019-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.); art. 226 – 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.).


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały. (2253kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (12 listopada 2019, 15:19:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104