Uchwała nr XIII/111/19Rady Gminy Unisławz dnia 26 listopada 2019w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 r. (M.P. poz. 738)

Uchwała nr XIII/111/19
Rady Gminy Unisław
z dnia 26 listopada 2019


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 r. (M.P. poz. 738)


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały. (313kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (13 grudnia 2019, 13:31:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181