Uchwała nr XIII/112/19Rady Gminy Unisławz dnia 26 listopada 2019w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P. poz. 738) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P. poz. 1018).

Uchwała nr XIII/112/19
Rady Gminy Unisław
z dnia 26 listopada 2019


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P. poz. 738) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P. poz. 1018).


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały. (586kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (13 grudnia 2019, 13:33:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112