Uchwała nr XIII/113/19Rady Gminy Unisławz dnia 26 listopada 2019w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola, dla których Gmina Unisław jest organem prowadzącymNa podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019, poz. 2215) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz po uzgodnieniu z właściwymi związkami zawodowymi.

Uchwała nr XIII/113/19
Rady Gminy Unisław
z dnia 26 listopada 2019


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola, dla których Gmina Unisław jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019, poz. 2215) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz po uzgodnieniu z właściwymi związkami zawodowymi.


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały. (781kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (13 grudnia 2019, 13:35:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107