Uchwała nr XVIII/141/20Rady Gminy Unisławz dnia 26 maja 2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu za rok 2019art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713); art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z póź. zm.1)) oraz art. 121 ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2020 r. poz. 295 z póź.zm.2))

Uchwała nr XVIII/141/20
Rady Gminy Unisław
z dnia 26 maja 2020


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu za rok 2019

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713); art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z póź. zm.1)) oraz art. 121 ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2020 r. poz. 295 z póź.zm.2))POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały (4148kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Gesing (1 czerwca 2020, 09:33:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62