Uchwała nr XX/167/20Rady Gminy Unisławz dnia 25 sierpnia 2020w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Unisław” – realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, nr konkursu RPKP.08.04.02-IZ.00-04-364/20Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 )

Uchwała nr XX/167/20
Rady Gminy Unisław
z dnia 25 sierpnia 2020


w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Unisław” – realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, nr konkursu RPKP.08.04.02-IZ.00-04-364/20

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 )


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały (400kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Gesing (2 września 2020, 14:09:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165