Uchwała nr XXI/176/20RADY GMINY UNISŁAWz dnia 29 września 2020w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Unisław. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm)

Uchwała nr XXI/176/20
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 29 września 2020


w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Unisław.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm)


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały.pdf (143kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Janus (7 października 2020, 08:12:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76