Uchwała nr XXIX/234/21RADY GMINY UNISŁAWz dnia 6 lipca 2021w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2021 – 2028Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.1)) art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r . poz. 305)

Uchwała nr XXIX/234/21
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 6 lipca 2021


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2021 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.1)) art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r . poz. 305)


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały.pdf (2870kB) pdf

Treść uchwały - do odczytu (3335kB) pdfmetryczka


Opublikował: Wojciech Janus (8 lipca 2021, 15:31:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43