Uchwała nr XXIX/236/21RADY GMINY UNISŁAWz dnia 6 lipca 2021w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 89/5 i 89/6, obręb GołotyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.1)) oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.2)

Uchwała nr XXIX/236/21
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 6 lipca 2021


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 89/5 i 89/6, obręb Gołoty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.1)) oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.2)


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały.pdf (695kB) pdf

Treść uchwały - do odczytu (728kB) pdfmetryczka


Opublikował: Wojciech Janus (8 lipca 2021, 15:34:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45